IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IMSP Institutul de Cardiologie
IMSP Institutul Oncologic
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-10 23:52
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2023  (3 din 4)21    CZU
 2023  (3 din 4)104    
Nr. 3(77) 55CZU
Nr. 2(76) 21CZU
Nr. 1(75) 28CZU
 2022  (3 din 4)112    
Nr. 3(74) 48CZU
Nr. 2(73-S) 37CZU
Nr. 1(72) 27CZU
 2021  (3 din 4)137    
Nr. 3(71) 52CZU
Nr. 2(70) 37CZU
Nr. 1(69) 48CZU
 2020  (4 din 4)200    
Nr. 4(68) 105CZU
Nr. 3(67) 20CZU
Nr. 2(66) 36CZU
Nr. 1(65) 39CZU
 2019  (4 din 4)181    
Nr. 4(64) 32CZU
Nr. 3(63) 61CZU
Nr. 2(62) 50CZU
Nr. 1(61) 38CZU
 2018  (2 din 4)73    
Nr. 2-3(59-60) 31CZU
Nr. 1(58) 42CZU
 2017  (5 din 4)242    
Nr. 5(57) 37CZU
Nr. 4(56) 27CZU
Nr. 3(55) 67CZU
Nr. 2(54) 64CZU
Nr. 1(53) 47CZU
 2016  (3 din 4)175    
Nr. 3(52) 39CZU
Nr. 2(51) 48CZU
Nr. 1(50) 88CZU
 2015  (4 din 4)306    
Nr. 4(49) 46CZU
Nr. 3(48) 90CZU
Nr. 2(47) 73CZU
Nr. 1(46) 97CZU
 2014  (4 din 4)213    
Nr. 4(45) 77
Nr. 3(44) 43CZU
Nr. 2(43) 42CZU
Nr. 1(42) 51CZU
 2013  (5 din 4)247    
Nr. 5(41) 68
Nr. 4(40) 55
Nr. 3(39) 47
Nr. 2(38) 41
Nr. 1(37) 36
 2012  (4 din 4)261    
Nr. 4(36) 68
Nr. 3(35) 58
Nr. 2(34) 29
Nr. 1(33) 106
 2011  (4 din 4)320    
Nr. 4(32) 97
Nr. 3(31) 102
Nr. 2(30) 54
Nr. 1(29) 67
 2010  (5 din 4)191    
Nr. 5(28) 26
Nr. 4(27) 63CZU
Nr. 3(26) 41
Nr. 2(25) 31
Nr. 1(24) 30
 2009  (4 din 4)177    
Nr. 4(23) 32
Nr. 3(22) 36
Nr. 2(21) 65
Nr. 1(20) 44
 2008  (3 din 4)172    
Nr. 5(19) 87
Nr. 2(16) 45
Nr. 1(15) 40
 2007  (5 din 4)332    
Nr. 5(14) 71
Nr. 4(13) 128
Nr. 3(12) 51
Nr. 2(11) 41
Nr. 1(10) 41
 2006  (5 din 4)199    
Nr. 5(9) 36
Nr. 4(8) 44CZU
Nr. 3(7) 41
Nr. 2(6) 52
Nr. 1(5) 26
 2005  (4 din 4)81    
Nr. 4(4) 24
Nr. 3(3) 22
Nr. 2(2) 17
Nr. 1(1) 18
imagine

pISSN: 1857-0011
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:
  • B (22.12.2021-22.12.2025)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • B (27.06.2013-27.06.2017)
  • B (01.04.2012-31.12.2012)
  • C (30.04.2009-29.03.2012)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic

4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole37235040091901531651342
Volume741634475926
Total3797520353896079

Vizualizări   2829Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Noile abordări a cercetării şi practicii din domeniul igienei în perioada 2008-2013 12-13
Bahnarel Ion
Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul 14-18
Bahnarel Ion , Friptuleac Grigore , Cazacu-Stratu Angela , Zepca Victor , Meşina Victor
Particularităţile dezvoltării fizice la elevii din raioanele Rîşcani şi Cahul, Republica Moldova 19-23
Bahnarel Ion , Cazacu-Stratu Angela , Zepca Victor , Manole Virgil , Lîsenco Vladimir , Carp Veaceslav , Zaporojan Aculina
Starea sănătăţii şi practicile sanogene ale elevilor claselor primare în opinia părinţilor 24-27
Bahnarel Ion , Ţiganaş Odetta , Zepca Victor , Cazacu-Stratu Angela
Consideraţii privind nivelul de cunoaştere a elevilor din cl. IV-a a aspectelor referitor la modul sănătos de viaţă 28-31
Bahnarel Ion , Zepca Victor , Meşina Victor , Cazacu-Stratu Angela
Identificarea factorilor de risc care au influenţat dezvoltarea obezităţii la copiii spitalizaţi în IMSP SCRC 32-36
Şalaru Ion , Tabuncic Nelea , Cernelev Olga
Modificările indicilor psihofiziologici ai oboselii la studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu” 36-40
Eftodii Iulia , Meşina Victor , Ferdohleb Alina
Studiu privind debutul vieţii sexuale la adolescenţi din judeţul Timiş, România 40-43
Bagiu Radu , Petrescu Cristina , Fira-Mlădinescu Corneluţa , Putnoky Salomeia , Suciu Oana , Tuţă-Sas Ioana , Băcean Miloicov Codruţa , Vlaicu Şerban , Vlaicu Brigitha
Evaluarea stării de sănătate a populaţiei pediatrice din raionul Glodeni, factorii determinanţi şi măsurile de ameliorare a ei 43-47
Istrati Larisa , Şatcovschi Valentin , Kicerman Ulita
Evaluarea stării de sănătăte a elevilor din raionul Glodeni 47-51
Istrati Larisa , Şatcovschi Valentin , Kicerman Ulita
Unele aspecte ale morbidităţii prin afecţiuni a ochiului şi anexelor sale la copii de vârstă preuniversitară din municipiul Chişinău 52-55
Tcaci Eudochia
Parametrii mediului de instruire la computer 56-58
Croitoru Cătălina , Ostrofeţ Gheorghe
Starea de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din republică în perioada anilor 2006-2012 şi factorii ce o determină 59-63
Tutunaru Mariana , Dănilă Tatiana
Evaluarea fenomenului de oboseală şcolară şi a unor factori care o influenţează la un lot de adolescenţi de la liceul Dimitrie Cantemir din Iaşi 63-68
Albu Adriana
Maladiile sistemului nervos a elevilor din mun. Chişinău în relaţie cu factorii de risc 68-71
Cojocaru Iurie , Babin Lucia , Leahu Olesea
Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţământul preuniversitar 71-75
Hadîrcă Maria
Consumul abuziv de alcool – o deprindere nocivă printre adolescenţi şi tineri 75-78
Volcovschi Olga , Palanciuc Mihail
Date privind cercetarea în domeniul fumatului în România 79-82
Zoltan Abram , Nădăşan Valentin , Balint Iosif , Ferencz Jozsef Lorand
Aspecte generale şi unele probleme actuale ale sănătăţii publice în mun. Chişinău 82-85
Railean Albert , Gherciu Svetlana , Meşina Victor
Unii factori de mediu şi sănătate 85-87
Arapu Valentin , Marandel Constantin
Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare 87-91
Bahnarel Ion , Ţiganaş Odetta , Cazacu-Stratu Angela , Zepca Victor
Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău 91-94
Feofanov Igor , Ghilan Mihail
Dinamica epidemiologică şi previziunea profilactică în apărarea sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă 94-100
Russu-Deleu Raisa , Moraru Maria , Vasilev Veaceslav , Lipovan Serghei , Bogdan Lidia
Aspecte igienice privind calitatea apei potabile utilizate de către populaţia municipiului Chişinău în dinamică 100-103
Nalba Alexandru , Puiu Tudor , Tcaci Eudochia , Goncear Liubov , Mazur Lilia , Băbălău Victor
Analiza igienică a conţinutului de fluor în apa potabilă din unele raioane ale Republicii Moldova 103-106
Bivol Natalia , Ciobanu Elena , Groza Lilia
Calitatea apei de fântână – studiu comparativ pe zone a fântânilor publice din Timişoara 107-110
Petrescu Cristina , Suciu Oana , Bagiu Radu , Dumitru Viorica
Particularităţile zonale ale calităţii apei din sursele locale folosite în scop potabil de către copiii din sectorul rural 110-114
Friptuleac Grigore , Bernic Vladimir
Calitatea apei potabile în republica moldova în relaţie cu starea de sănătate a populaţiei 114-119
Sireţeanu Dumitru , Bernic Vladimir , Batin Vadim , Anton Ilie
Estimarea riscului de îmbolnăvire a copiilor condiţionat de calitatea apei 119-122
Bernic Vladimir
Impactul poluării aerului atmosferic asupra sănătăţii populaţiei din Republica Moldova 122-124
Lupu Marina , Sireţeanu Dumitru , Banu Svetlana
Starea de sănătate a copiilor din mun. Chişinău în relaţie cu calitatea aerului atmosferic 125-130
Lupaşco Iulianna , Lupaşco Iulianna
Aspecte ale cancerului pulmonar în localităţile urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic 130-133
Lupu Marina , Darii Alic
Alimentaţia elevilor din şcoli – o problemă a societăţii moderne 133-137
Bahnarel Ion , Zepca Victor , Cazacu-Stratu Angela , Zaporojan Aculina
Caracteristica alimentaţiei şi condiţiilor de antrenament a femeilor care practică exerciţiile fizice sistematice 137-141
Gîncu Mariana , Tomaş Galina , Cebanu Serghei
Знания и пути получения информации о здоровом питании у населения Казахстана 142-144
Тажибаев Шамиль , Ергалиева Аян , Долматова Оксана , Сарсембаева Алтын , Мукашева О.
Evaluarea izbucnirilor epidemice şi a factorilor de risc în întreprinderile de alimentaţie publică, care prestează servicii în cadrul festivităţilor/ceremoniilor 144-147
Caraman Paulina , Dondiuc Aurelia , Covric Zinaida , Apostolova Larisa , Chirlici Alexei , Rubanovici Vladislav
Evaluarea igienică a produselor alimentare şi a mărfurilor nealimentare de import 147-151
Cebanov Raisa , Antosii Ludmila , Bogataia Cornelia , Grecu Constantin , Chirlici Alexei , Rubanovici Vladislav
Aspecte de monitorizare igienică a aditivilor alimentari în municipiul Chişinău 151-154
Grecu Constantin , Vetiu Svetlana , Munteanu Tudor , Antosii Ludmila , Ceauş Tudor , Chirlici Alexei
Maladii profesionale şi vibraţia ca factor fizic în procesul de muncă al medicilor stomatologi 155-158
Ferdohleb Alina , Marina Iurie , Eftodii Iulia , Ferdohleb Eugenia , Malîi Anatolii
Condiţiile de muncă şi morbiditatea profesională a angajaţilor din Moldova 159-162
Iachim Vasile , Bebîh Vladimir , Ferdohleb Alina , Egorov Dmitri , Eftodii Iulia , Ţabur Rodica
Evaluarea profesiografică a activităţii medicului de familie 162-165
Bebîh Vladimir , Iachim Vasile , Egorov Dmitri
Estimarea eficacităţii asistenţei medicale primare 166-168
Bebîh Vladimir , Iachim Vasile , Egorov Dmitri , Bulmaga Albina
Sănătatea angajaţilor în relaţie cu factorii de risc din mediul ocupaţional 169-172
Pînzaru Iurie , Vasiliev Veaceslav , Tcaci Alexandru , Iularji Constantin , Malîi Anatolii
Unele date cu privire la cauzele şi riscurile îmbolnăvirii salariaţilor din municipiul Chişinău 172-176
Spataru Ion , Ciapala Victoria , Bugan Vladimir , Mirca Daniel
Aspectele morbidităţii profesionale înregistrate în municipiul Chişinău 177-180
Bogdan Lidia , Ciapala Victoria , Mirca Daniel , Bugan Vladimir , Spataru Ion
Morbiditatea profesională a angajaţilor economiei naţionale de la independenţa Republicii Moldova 180-184
Pînzaru Iurie
Aspectele implementării programelor de asigurare a calităţii şi a controlului calităţii în activitatea radiodiagnosticului medical din Republica Moldova 184-189
Roşca Andrei , Coreţchi Liuba , Bahnarel Ion , Apostol Ion , Vîrlan Serghei , Ursuleanu Ion
Marcherii biologici ai radiaţiilor ionizante 189-193
Coreţchi Liuba
Monitorizarea factorilor de mediu (apă, sol, aer, produse alimentare) şi unele aspecte metodologice de decontaminare radioactivĂ 193-196
Bălănel Vasile , Boldescu Victoria , Meşina Victor
Оценка показателей основных видов обмена веществ беременных крыс при краткосрочном воздействии хлорорганических соединений 197-200
Сырку Раиса , Стратулат Татьяна , Zavtoni Mariana
Particularităţi demografice ale participanţilor la o campanie de promovare a sănătăţii 200-205
Nădăşan Valentin , Şular Floredana , Horvath Adrian , Tarcea Monica , Zoltan Abram
Caracteristica igienică a solului influenţată de procesul salubrizării în mun. Chişinău 206-208
Puiu Tudor , Goncear Liubov , Tcaci Eudochia , Nalba Alexandru , Grigorescu Irina , Băbălău Victor
Concentraţiile reale de plumb în factorii de mediu şi argumentarea perspectivei de studiere în Republica Moldova 208-212
Jardan Elena , Ştirbu Svetlana
Fundamentarea ştiinţifică a criteriilor de evaluare a eficienţei şi calităţii în activitatea subdiviziunilor igienice a centrelor de sănătate publică 212-219
Russu-Deleu Raisa , Rîmiş Constantin , Lipovan Serghei
Stocarea, conservarea şi utilizarea deşeurilor toxice în mun. Chişinău în perioada 2010-2012 219-221
Tulgara Ion , Bulibaş Vasile , Meşina Victor
Realizări şi perspective: 20 de ani de activitate a secţiei radioprotecţie a centrului de sănătate publică mun. Chişinău 222-223
Bălănel Vasile , Boldescu Victoria
Importanţa sănătăţii orale 224-228
Roşca Nicolae , Palanciuc Mihail , Tintiuc Elena
Apa potabilă şi sănătatea populaţiei în raionul Făleşti 229-230
Talmaci Nicolae
Unele aspecte ale calitatii apei potabile din localităţile raionului Cimişlia 230-231
Pascari Tamara , Ghenciu Ludmila , Carabulea Vladimir
Consumul de alcool – una din cele mai importante preocupări sociale şi de sănătate 231-232
Bruma Svetlana , Caramalac Elena
Zonele umede construite implementate în Republica Moldova o simplă soluţie de epurare naturală a apelor uzate 232-233
Sireţeanu Dumitru , Ciubotaru Ion , Vacarciuc Constantin , Aga Anatoli , Anton Ilie
Problemele dezvoltării telefoniei mobile în Republica Moldova 233-234
Iularji Constantin , Vasiliev Veaceslav , Malîi Anatolii , Tcaci Alexandru
Supravegherea de stat a sănătăţii publice în r-l Rîşcani în prisma controlului sanitaro-bacteriologic de laborator pe perioada aa.2010-2012 234-236
Manole Virgil , Junco Raveca , Botnari Viorica
Râul Prut ca sursă de apă şi sănătate 236-238
Manole Virgil , Junco Valeriu , Zbancă Nina , Junco Raveca
Studierea şi evaluarea alimentaţiei din instituţiile de învăţământ preuniversitar din raionul Rîşcani 238-239
Manole Virgil , Zbancă Nina
Aspecte igienice ale utilizării produselor de uz fitosanitar în raionul Rîşcani 239-241
Manole Virgil , Pasat Ion
Profilaxia maladiilor şi promovarea sănătăţii în practica medicului de familie 242-247
Serbulenco Aliona
Victoria Bucov la 70 de ani 248-248
Spînu Constantin