IBN
Close
Ştefan Elena Gabriela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice prin folosirea platformelor de învățământ
Ştefan Elena Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Formarea continuă a cadrelor didactice prin E-learning
Ştefan Elena Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa e-learning-ului în calitatea învăţământului
Ştefan Elena Gabriela12
1 Școala gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența e-learning-ului asupra analfebetismului funcțional
Ştefan Elena Gabriela
Școala gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ
Ştefan Elena Gabriela
Școala gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice
Ştefan Elena Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Formarea competenţelor cadrelor didactice prin utilizarea tehnologiilor informaţionale
Ştefan Elena Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7