IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(315) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"
Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări
Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme
Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-1174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea în educație - strategii de eficientizare a managementului educațional în instituțiile preuniversitare
Moga Ecaterina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process
Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-131. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baza socială a antreprenoriatului din Republica Moldova: caracteristica și identificarea nevoii de competențe specifice antreprenorului
Efros Stela
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele gestionării strategiilor dezvoltării stabilităţii întreprinderii în condiţiile concurenţiale
Apetroaei Gabriel-Marius
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia şi asanarea sarcinilor strategice ale organizaţiei în economia concurenţială
Călugăreanu Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale dezvoltării economiei a Republicii Moldova: aspecte demografice
Sârbu Ion1, Albu Ion2
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura regională în sistemul relațiilor social-economice
Călugăreanu Irina
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării continue a cadrelor didactice
Guțu Andrei
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice privind dezvoltarea competenței de comunicare la copiii preșcolari cu dislalie polifonematică
Luchianenco Lilia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de diagnosticare psihoneurologică în instituțiile de educație timpurie
Luchianenco Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul organizației școlare prin muncă în echipă
Simerețchii Margareta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea dezvoltării durabile a teritoriilor și așezărilor umane
Lupaşcu Mihail
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde europene de protecție socială
Coțofan Denis
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană
Iaţco Mariana
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția turismului în Coreea de Sud ca indicator al dezvoltării economice ascendente
Ho Jin Han, Nabolsi Airin, Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte
Butnaru Veronica, Culea Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale
Rusu Rodica, Malai Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora în cadrul binomului migrație -  dezvoltare: aspecte internaționale și naționale
Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 315