IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(254) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare"

Implementarea tehnologiilor moderne din cadrul asistenței investiționale în entitățile agricole din Republica Moldova: probleme și realizări

Timofti Elena, Şargo Aliona
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preţul – un atribut important pentru managerul unei firme

Tacu Georgiana1, Vasile Matei2, Matei-Gherman Corina3
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea în educație - strategii de eficientizare a managementului educațional în instituțiile preuniversitare

Moga Ecaterina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process

Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-115. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza socială a antreprenoriatului din Republica Moldova: caracteristica și identificarea nevoii de competențe specifice antreprenorului

Efros Stela
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumentele gestionării strategiilor dezvoltării stabilităţii întreprinderii în condiţiile concurenţiale

Apetroaei Gabriel-Marius
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia şi asanarea sarcinilor strategice ale organizaţiei în economia concurenţială

Călugăreanu Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări ale dezvoltării economiei a Republicii Moldova: aspecte demografice

Sârbu Ion1, Albu Ion2
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regional infrastructure in the system of social-economic relation

Călugăreanu Irina
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul formării continue a cadrelor didactice

Guțu Andrei
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretice privind dezvoltarea competenței de comunicare la copiii preșcolari cu dislalie polifonematică

Luchianenco Lilia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode de diagnosticare psihoneurologică în instituțiile de educație timpurie

Luchianenco Lilia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul organizației școlare prin muncă în echipă

Simerețchii Margareta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planificarea dezvoltării durabile a teritoriilor și așezărilor umane

Lupaşcu Mihail
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standarde europene de protecție socială

Coțofan Denis
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană

Iaţco Mariana
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția turismului în Coreea de Sud ca indicator al dezvoltării economice ascendente

Ho Jin Han, Nabolsi Airin, Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistența externă a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova prin programe/proiecte

Butnaru Veronica, Culea Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Malai Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaspora în cadrul binomului migrație -  dezvoltare: aspecte internaționale și naționale

Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 254