IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-21 15:01
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)28
  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)83
  2007  (3 din 4)71
  2006  (3 din 4)53
  2005  (3 din 4)56
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole124212185182355011712157
Volume65731703066
Total1307129168826616

Vizualizări   203Descărcări   68

Conţinutul numărului de revistă

Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric

12-21

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).01

CZU: 339.922(4):008

Popovici Angela

Aspecte legale și instituționale determinante în dialogul dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile din Republica Moldova (continuare)

22-40

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).02

CZU: 35.07:061.2(478)

Palihovici Liliana

Unele reflecții privind particularităţile juridice ale asistenţei sociale în Republica Moldova

42-50

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).03

CZU: 364(478)

Romandaş Nicolae , Sacara Ana

Achizițiile ecologice – una din premisele asigurării dreptului omului la un mediu sănătos

51-58

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).04

CZU: 351.712:502/504

Odainic Mariana

Oбеспечение продовольственной безопасности Pеспублики Mолдова в дискурсе существующих подходов к обеспечению населения продовольствием

60-73

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).05

CZU: 338.439.02(478)

Сакович Василий , Казаку Виталий

Particularitățile monitorizării și evaluării implementării documentelor strategice

74-79

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).06

CZU: 005:35.078.2

Prodan-Şestacov Liubovi

Configurarea managementului proiectelor internaționale în baza parteneriatului public-privat

81-94

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).07

CZU: 005.8+351

Călugăreanu Irina , Antoci Natalia

Analysis of the experience of state support for the development of the eco-economy market in the countries of the European Union

95-105

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).08

CZU: [338+502/504]:061.1EU

Chirtoca Alexei

Performanța managementului APL și criteriile calitative de evaluare a acesteia

107-113

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).09

CZU: 005+352

Fetescu Cezara

Planificarea dezvoltării durabile a teritoriilor și așezărilor umane

115-125

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).10

CZU: [352/354+711]:504

Lupaşcu Mihail

Fenomenul corelativ dintre ideologie politică și politici publice

126-130

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).11

CZU: 32.019.5:32

Boț Vadim

Metodologia cercetării potențialului turistic național

131-138

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).12

CZU: 338.48:001.8

Veșca Aliona

Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării

139-149

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).13

CZU: 327(478)

Paiu Dana

Instrumente în curs de dezvoltare ale recuperării bunurilor infracționale

150-155

DOI: 10.52327/1813-8489.2022.1(113).14

CZU: 343.272

Scorpan Alesea