IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-16 04:18
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (3 din 4)43
  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)76
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)83
  2007  (3 din 4)71
  2006  (3 din 4)53
  2005  (3 din 4)56
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole125812618342536811862173
Volume66749403186
Total1324133677428554

Vizualizări   1437Descărcări   99

Conţinutul numărului de revistă

Puterea politică și administrația publică locală: relație determinantă în asigurarea democrației și autonomiei locale

11-18

CZU: 352:321(478)

Palihovici Serghei

Liderii – un obiect incontestabil al procesului de reprezentare socială

19-29

CZU: 316.16

Şleahtiţchi Mihail

Experiența statelor europene în asigurarea ordinii publice și respectarea drepturilor omului

31-37

CZU: 351.75+342.7(4)

Guceac Ion , Voicu Pavel

Aspecte cu referire la exercitarea dreptului constituțional de petiționare

38-43

CZU: 342.736

Goriuc Silvia , Crasnobaev Adrian

Controlul administrației publice centrale privind administrarea finanțelor publice

44-51

CZU: 336.13:351.9

Guştiuc Andrei , Banuh Eugen

Prioritățile strategice privind dezvoltarea micului business în Republica Moldova

53-59

CZU: 334.72.012.64(478)

Tofan Tatiana , Cojocaru Sergiu

Aplicarea elementelor de coaching organizational în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică

60-66

CZU: 005.32:35.088.6

Vaculovschi Elena , Abramihin Cezara

Evoluția abordărilor de la cooperare internațională la cea transnațională

67-72

CZU: 339.92:005

Frunze Oleg

Delimitări conceptuale privind pregătirea profesională a funcționarilor public

74-79

CZU: 35.088.6

Spătaru Tatiana , Vintilă Vadim

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

81-90

CZU: 314.745.4

Rusu Rodica , Malai Anastasia

Integrarea Europeană văzută în procesualitatea sa

91-100

CZU: 327(4)

Bărbulescu Iordan Gheorghe

Practica țărilor Uniunii Europene privind procesul de evaluare a performanței profesionale a funcționarilor publici

102-114

CZU: 35.08:005.332(4)

Varzari Ana

Delimitări conceptuale ale administraţiei publice locale

115-122

CZU: 352.071.6

Manole Dinu

Rolul agenției servicii publice în îmbunătăţirea mediului de afaceri din Republica Moldova

123-132

CZU: 351.82(478)

Carpovici Grigore

Managementul dezvoltării culturii fizice și sportului în Israel

133-141

CZU: 796.06(569.4)

Muhammad Abu Ahmad