IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "educational strategies"
Strategii educaționale pentru îmbunătățirea reglării emoționale la copiii cu tulburări din spectrul autist
Ciobanu Adriana, Ghergheligiu Angela
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Major trends in preschool education funding in the Republic of Moldova
Gutan Valentina, Fuior Elena
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-1461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienced dimensions of parental attitudes in families educating school children with autism spectrum disorder
Maximciuc Victoria, Pleşca Maria
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 32 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preschool education in the Republic of Moldova: current situation, development opportunities and financing
Zavațki Tatiana, Fuior Elena
Trade Co-operative University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemistry for sustainable life in order to develop critical thinking for students
Buga Alina
Theoretical Lyceum V. Alecsandri, Chisinau
Ecological and environmental chemistry
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficiile camerei senzoriale pentru dezvoltarea copiilor cu cerințe educaționale speciale
Bețivu Aurelia
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-62. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii manageriale pentru asigurarea calității în învățământ
Alistar Mihaela
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea părinților în procesul de disciplinare eficientă a copiilor
Corcevoi Maria
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea competentă la pregătirea economiştilor: formarea strategiilor de adaptare profesională a viitorilor specialişti
Movilă Irina
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor
Georgescu Patricia-Maria12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândește global, acționează local! O strategie pentru educația globală
Posţan Liliana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea – perspectivă teoretică și practică
Briceag Silvia1, Prăsăcăriu Beatrice-Gabriela2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
Bălan Mariana, Enachi Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de formare a valorilor artistice la studenții pedagogi: validarea experimentală
Talpă Svetlana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effective conflict management in early childhood education
Ilie Atena Luminița
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-16. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sciences education in Israel
Nissel Orly
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii educaționale de corijare a comportamentelor disruptive la elevii din generația alpha
Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17