IBN
Close
Ciobanu Adriana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Bilingvismul în tulburarea spectrului autist
Ciobanu Adriana , Ghergheligiu Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalității la elevii cu dizabilitate de auz pentru incluziunea școlară de succes
Ciobanu Adriana , Apostol Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea relațiilor sociale la preșcolarii cu reținere în dezvoltarea psihică
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dezvoltării personalității la copiii cu dizabilitate auditivă
Ciobanu Adriana , Apostol Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul profesional și efecte sale asupra logopezilor școlari
Ciobanu Adriana , Popovici Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Colaborare, cooperare și comunicare între instituția de învățământ superior și familia tânărului cu dizabilități
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – factor al dezvoltării limbajului la copiii cu tulburări de spectru autist
Ciobanu Adriana , Meleșcanu Simona Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-141. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de consiliere psihologică a părinților copiilor cu dizabilități
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul autoaprecierii la copiii cu tulburări de limbaj
Ciobanu Adriana , Apostol Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Incluziunea socio-educaţională a tinerilor cu dizabilităţi: realităţi şi perspective
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-51-998-4..
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența deficitului auditiv asupra dezvoltării personalității
Ciobanu Adriana , Beschieru Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea personalității cadrului didactic implicat în asistența psihopedagogică a copiilor cu dizabilități
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul afectivităţii la copiii cu tulburări de limbaj
Ciobanu Adriana , Bărbuceanu Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordarea realistă a dezechilibrelor emoţionale la copiii cu tulburări de limbaj
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihologică în sistemul de asistență psihopedagogică pentru copiii cu tulburări de spectru autist
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reținerea în dezvoltarea competențelor comunicative la copii cu intelect de limită: factori și premise
Ciobanu Adriana , Joci-Bini Olesea
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(49) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul imaginii de sine la elevii cu reținere în dezvoltarea psihică
Ciobanu Adriana , Ignat Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(46) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Dezvoltarea sferei emoțional-volitive la copiii cu deficiențe de auz
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi diagnosticul tulburării de deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD)
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea formativa în evaluarea copiilor cu deficiența mintala
Ciobanu Adriana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26