IBN
Close

59Publicaţii

987Descărcări

29606Vizualizări

Posţan Liliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 38. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 30
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 1

2023 - 7

Învățarea extinsă și extracurriculară: instrumentul european pentru școli
Posţan Liliana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. .
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argoul și educația informală la adolescenți
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2023 / ISSN 2587-4446 / ISSNe 2587-4454
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația extrașcolară pentru democrație și drepturile omului în instituțiile de învățământ din Republica Moldova
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-822-0.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităților de învățământ extrașcolar în cadrul instituției de învățământ general: date empirice și prevederi normative
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(141-142) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educației și învățământului extrașcolar (nonformal) al elevilor în Republica Moldova
Posţan Liliana1 , Botnar Ludmila2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalia
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Status quo and commitments for adult education and learning in the Republic of Moldova: 2023-2030
Posţan Liliana
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 13

Aspecte teoretice privind influența climatului educațional asupra reușitei școlare a elevilor mici
Bulacu Olesea , Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul național al calificărilor: autonomia și responsabilitatea titularilor calificărilor de nivel universitar
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conduite interculturale în cultura activităților umane de bază
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creangă al meu: strada cu universitate
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitate în educație
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază: competențe pentru învățarea și educația adulților
Guţu Vladimir , Blândul Valentin Cosmin , Ţurcanu Carolina , Lungu Valentina, Şevciuc Maia , Bragarenco Nicolae , Toma Natalia , Posţan Liliana , Parhomenco Lilia , Spînu Lilia , Boliev Veaceslav , Andrieş Vasile
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-62-489-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Devenirea: în căutarea unei concepții autohtone asupra educației
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea bazată pe școală și pe muncă în educația adulților
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Findings on adult education and training in the republic of Moldova based on 2007, 2014, 2020 studies
Posţan Liliana
Tiraspol State University
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva interculturalității
Sârbu Teodora , Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândește global, acționează local! O strategie pentru educația globală
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale învățării și educației nonformale a adulților din perspectiva nevoilor personale
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra formării profesionale a specialiştilor/specialistelor în formarea şi dezvoltarea resurselor umane şi a personalului: intersectorialitate, management și andragogie
Posţan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova CORM 006-2020 și ocupațiile din domeniul educației nonformale și a adulților
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația extrașcolară: principii ale instituționalizării din perspectiva educației nonformale
Posţan Liliana , Botnar Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația socială în mediul universitar
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marin. Impactul factorilor stresori asupra succesului școlar
Posţan Liliana , Popescu Marin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-71. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile educații în documentele curriculare pentru educația formală și nonformală
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma andragogică de motivare a adulţilor pentru învăţare: repere metodologice
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de monitorizare a funcționalității învățării și educației nonformale a adulților
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de monitorizare a funcționalității educației nonformale pentru adulți
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Clasa de elevi sau grupul academic – comunități de învățare interactive și sinergice în cadrul paradigmei constructiviste
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copilul – „abracadabrant” pentru adulți și „comun” pentru semeni: cunoaste pentru a accepta
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meritocrația și procese meritocratice versus traseul profesional în educație
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua normalitate și reziliența în contextul pandemiei COVID: cum va proceda școala?
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peneluri constructiviste ale formabilul mozaical în pedagogia competențelor
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile apriorică și situativă a starii de bine în școală
Posţan Liliana , Popescu Marin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Aspecte ale formării competenței de receptare a mesajului oral în diverse situații de comunicare la copii de vârstă școlară mică
Perepelicnîi Veronica1 , Posţan Liliana2
1 Liceul Teoretic Zubrești, Strășeni ,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale studierii ortografiei și punctuației în clasa a II-a
Domentean Rita , Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeziunea socială: demers educațional din perspectiva educției formale, nonformale și informale
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competentei antreprenoriale la copii de vârstă școlară mică: aspecte metodologice
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul și spațiul: puncte de pornire pentru demersul educațional al școlii prietenoase copilului
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupații cu profil educațional pe piața muncii din Republica Moldova:oportunități pentru învățământul superior
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernismul în educație între evoluție, inovație și ontic
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Constructivismul în educație: optimizarea valențelor liberale și sociale ale competențelor
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea valențelor liberale și sociale ale competențelor: reflecții în contextul educației constructiviste
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Own values and common values in the education of adults: (re)conception of spirit and identity and community behaviour
Posţan Liliana
Tiraspol State University
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a competenţelor noncognitive în cadrul ariei curriculare „Limbă şi Comunicare”
Racu Rita1 , Posţan Liliana2
1 Gimnaziul Scăieni, Dondușeni ,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Timpul ca resursă educativă – Compediu în baza lucrării lui Constantin Cucoș „Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar”
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-249-6.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Calitatea educației în Republica Moldova din perspectiva indexului european pentru învățare permanentă ELLI
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-1319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulţilor în cadrul învăţământului superior: unele practici internaţionale şi oportunităţi pentru Republica Moldova
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale invăţământului universitar din Republica Moldova
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 7 September, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Paradigma andragogică de motivare a învăţării pe tot parcursul vieţii
Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-1264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 59