IBN
Close
Pleşca Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Arderea emoțională la studenții cu diferite niveluri de autoreglare a comportamentului
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Dezvoltarea toleranței în mediul educațional incluziv
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația pentru dezvoltarea personală ca factor al satisfacției de viață la adolescenți
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihoemoțional al tânărului activ social
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexia – mecanism al adaptării la mediul universitar
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aspecte ale comunicării interpersonal la preadolescenți
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților de comunicare nonviloentă la elevi
Popescu Maria , Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională – factor de interacțiune în conflict
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Factori psihosociali ai rezilienţei în adolescenţă
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre inteligența emoțională și stilul de comunicare la adolescenți
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-81. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Motivaţia de adaptare a studenţilor la mediul universitar
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remigrația și efectul acesteia asupra dezvoltării copilului
Pleşca Maria , Popa Luminița-Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-370-6.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine ca mediator al stresului la adolescenţi
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-370-6.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale la studenţi
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-1095
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa inteligenţei emoţionale asupra performanţei academice
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(32) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 8 April, 2016. Descarcări-176. Vizualizări-1369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul emotiilor în activitatea şi performanta profesionala
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-68. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Relatii dintre personalitate şi performanta profesionala
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul imaginii de sine în procesul adaptării sociale la adolescenţi
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-41. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul stimei de sine în adaptarea socială a adolescenţilor
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-153. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Dimensiuni ale performanţei profesionale a cadrelor didactice universitare
Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41