IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Orientări actuale în cercetarea doctorală",
Bălți, Moldova, 4 decembrie 2015
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 5
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Responsabili de ediție: Gaşiţoi N.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Tipografia "Indigou Color"
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-3145-8-9
CZU: 082:378=135.1=161.1 O-75
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (11)Tehnică (12)Filologie (47)Istorie (3)Economie (23)Filosofie (5)Geografie (2)Drept (11)Pedagogie (17)Studiul artelor, culturologie (6)Psihologie (5)Sociologie (6)Ştiinţe politice (1)Ştiinţe agricole (3)Chimie (4)Biologie (2)Administrare publică (1)