IBN
Close
Nastasiu Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

Comunicarea diplomatică în educație – arta de a consolida relații constructive
Nastasiu Silvia , Eşanu-Dumnazev Daniela , Scutelnic Raisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezbaterea – o metodă eficientă de formare a competenței de comunicare orală într-o limbă străină
Eşanu-Dumnazev Daniela , Nastasiu Silvia , Scutelnic Raisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica sensibilizării culturale a studenților
Goraş-Postică Viorica1 , Nastasiu Silvia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Project – efficient method for communication skills assessment in romanian language
Nastasiu Silvia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?
Goraş-Postică Viorica1 , Nastasiu Silvia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Comportamentul – fundament al activității medicale
Coșpormac Mihaela , Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente primordiale de formare a competenţei de comunicare interpersonală medic-pacient prin limbajul specializat
Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Elemente structurale în comunicarea interpersonală medic-pacient
Nastasiu Silvia , Eşanu-Dumnazev Daniela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-64. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primordial elements of training the competence of interpersonal communication physician-patient through specialized language
Nastasiu Silvia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordări conceptuale ale comunicării. Definiții și identitate
Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-159. Vizualizări-1480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale competenței de comunicare interpersonală
Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-144. Vizualizări-1611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deontological aspects in training interpersonal doctor-patient communicative competencies to medical students
Nastasiu Silvia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective lingvistice de dezvoltare a competentelor de comunicare medic-pacient la studentii medicinisti
Nastasiu Silvia1 , Goraş-Postică Viorica2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Abordari teoretice ale competentei de comunicare interpersonala
Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-56. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secvențe metodologice de formare a competențelor comunicative la studenții mediciniști.
Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte moderne de comunicare publica în sanatate
Nastasiu Silvia , Timotin Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesin the context of mentality's transformation
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Predarea/învăţarea limbii române şi a limbajului medical între tradiţie şi inovaţie (prezentare de manual)
Mincu Eugenia , Chiriac Argentina , Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17