IBN
Close

192Publicaţii

1819Descărcări

91073Vizualizări

Goraş-Postică Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 175. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 4

Continuăm abilitarea profesorilor universitari în dezvoltarea curriculară a educației interculturale
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea strategică a asistenței metodologice din perspectiva pedagogiei diversității
Goraş-Postică Viorica1 , Cheptanari Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine a cadrelor didactice – condiție pentru calitatea activității pedagogice
Goraş-Postică Viorica , Vartic Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The intellectual output of strategic planning in the service of quality vocational education
Goraş-Postică Viorica1 , Cheptanari Svetlana2 , Negrean Mariana2
1 State University of Moldova,
2 Tiraspol State University (TSU)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Abordări interculturale prin proiecte transdisciplinare
Goraş-Postică Viorica , State Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildung – dimensiuni conceptual-inovative și bune practici de educație durabilă
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe sociale
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea educației interculturale reflectată în documentele reglatoare privind stagiile de practică
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul copiilor la cunoașterea diversității culturale – demersuri educaționale nonformale
Goraş-Postică Viorica1 , Botnar Ludmila2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. Abordări pedagogice integratoare
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pedagogiei diversității asupra elevilor claselor primare
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea dimensiunii de gen în demersurile pedagogice interculturale: studiu praxiologic în context universitar
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(139) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi realități și provocări ale educației interculturale în universități. Studiu de analiză a necesităților pe marginea documentelor de planificare strategică
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(127) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogia basarabeană a identității românești, un concept de premieră în epistemologia, pedagogia și sociolingvistica română
Bahnaru Vasile1 , Goraş-Postică Viorica2 , Bogatu Eugenia2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Apariții editoriale
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea stării de bine a cadrului didactic debutant în instituţia educaţională
Goraş-Postică Viorica , Vartic Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor
Goraş-Postică Viorica1 , Ghicov Adrian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie pentru pace şi educaţie interculturală pentru cadrele didactice şi managerii din Anenii Noi
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea educaţiei pentru pace prin disciplina Cultura bunei vecinătăţi în şcolile din Republica Moldova – 2020
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderi andragogice în domeniul dezvoltării curriculare. Practici profesionale vocaţionale
Goraş-Postică Viorica1 , Putină Dorina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 192