IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-18 23:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (5 din 5)498
  2012  (5 din 5)497
  2011  (5 din 5)465
  2010  (5 din 5)514
  2009  (5 din 5)452
  2008  (5 din 5)417
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole2843195305327190
Volume3050049881
Total2873200310228071

Vizualizări   1911Descărcări   52

Conţinutul numărului de revistă

110 ani de la naşterea savantului igienist Iacov Reznic 5-8
Ostrofeţ Gheorghe, Groza Lilia
Profesorul Victor Vangheli –personalitate remarcabilă în domeniul igienei (75 ani de la naştere) 9-12
Friptuleac Grigore, Meşina Victor
Profesorul Vladimir Kant – figură proeminentă în medicina socială şi mangementul sanitar moldav (memoriu la 85 ani) 13-18
Lavric Alexandru
Stuctura agenţilor cauzali în infecţiile septico-purulente de profil traumatologic 19-25
Prisacari Viorel, Spătaru Diana
Antibioticorezistenţa / sensibilitatea microorganismelor în infecţiile septico-purulente nosocomiale de profil neurochirurgical 25-29
Prisacari Viorel, Berdeu Ion
Antibioticorezistenţa / sensibilitatea microorganismelor în infecţiile septico-purulente nosocomiale de profil neurologic şi boli cerebrovasculare 30-35
Berdeu Ion
Pneumoniile asociate ventilaţiei artificiale a pulmonilor în secţiile de terapie intensivă 35-38
Busuioc Ecaterina
Aspecte epidemiologice şi unii factori de risc în ciroze hepatice virale 38-45
Paraschiv Angela, Secrieru Cristina
Rezultatele studiului de screening al lucrătorilor medicali la portajul virusurilor hepatice B, C 46-51
Sofronie Vasile
Morbiditatea prin infecţii nosocomiale septico-purulente în Centrul Mamei şi Copilului din oraşul Tiraspol 51-55
Muntean Angela, Covalenco Alexandru, Peciul Alexandru, Covaleno Evelina
Estimarea nivelului de gestionare şi evaluarea cantitativă a deşeurilor rezultate din activităţile medicale (pe modelul spitalului municipal Bălţi) 55-62
Leahu Eduard
Prevenirea transmiterei materno-fetală al infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova 63-65
Gheorghiţa Ştefan
Particularităţi epidemiologice în evoluţia morbidităţii prin tuberculoză în Republica Moldova 66-70
Cotelea Adrian
Metode rapide de detectare a tulpinilor de salmonella în prelevate (Revista literaturii) 71-74
Balan Greta, Burduniuc Olga, Cojocaru Radu
Unele aspecte ale rezistenţei la antibiotice a tulpinilor de salmonella izolate la copii 75-78
Balan Greta, Burduniuc Olga, Roman Olivia
Enterobacterii producente de blse – aspecte contemporane a diagnosticului de laborator (revista literaturii) 79-87
Burduniuc Olga
Actualities in the antibiotic resistance phenomenon of e.coli isolated from urinary tract infection 87-91
Burduniuc Olga
Probleme actuale ale antibioticorezistenţei în staţionar 92-95
Rusu Valentina, Bardari Lilia, Gurieva Tatiana
Structura etiologică a infecţiei de plagă în secţiile cirurgicale 95-100
Mocanu Irina, Cotici Alexandru, Calancea Alexandru
35 ani ai Catedrei Igienă 101-107
Friptuleac Grigore, Chirlici Alexei, Hăbăşescu Ion, Băbălău Victor, Cebanu Serghei, Moraru Maria
Evaluarea stării de sănătate a persoanelor obeze din diverse grupe profesionale 107-110
Friptuleac Grigore, Beţ Vadim
Particularităţile igienei muncii şi stării de sănătate a angajaţilor la întreprinderile de procesare a cărnii 111-117
Pînzaru Iurie
Aspecte ale morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor întreprinderii de procesare a cărnii SA „Carmez” 117-122
Pînzaru Iurie
Estimarea igienică a condiţiilor de instruire a copiilor cu maladii respiratorii cronice în instituţiile preuniversitare rurale 122-125
Cazacu-Stratu Angela
Aspectele medico- sociale ale anemiei ferodeficitare la copii primului an de viaţă 126-129
Toderaş Svetlana, Hăbăşescu Ion
Despre monitorizarea conţinutului de nitraţi în produsele agroalimentare, comercializate în municipiul Chişinău 129-134
Chirlici Alexei, Voica Irina, Vetiu Svetlana, Antosii Ludmila, Cebanov Raisa, Dondiuc Aurelia
Deficienţa de iod – problemă persistentă în sănătate publică 134-141
Obreja Galina
Iodarea sării pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod 141-146
Obreja Galina
Estimarea legăturii corelative dintre factorul alimentar şi morbiditatea elevilor din instituţiile preuniversitare de profil sportiv 146-149
Rubanovici Vladislav
Particularităţile aprovizionării cu apă potabilă a persoanelor cu osteoartroză din mediul rural 150-154
Ciobanu Elena
Modificările capacităţii de muncă la elevi în procesul de utilizare a computerului 155-159
Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe, Popovici Vera
Students and teachers computer activity in view of informatics teacher 159-162
Croitoru Cătălina
Decese suplimentare în Republica Moldova în vara neobişnuit de caldă a a. 2007 163-166
Opopol Nicolae, Croitoru Cătălina, Overcenco Ala, Pantea Valeriu, Crudu Petru
Visits to the doctor of secondary professional school students from disintegrated families 167-170
Zepca Victor, Bahnarel Ion, Manole Virgil
Accidentele produse în condiţii casnice – una din problemele locuinţei moderne 170-174
Tafuni Ovidiu
Telefoanele mobile pot pune în pericol viaţa 174-176
Tihon Aliona
Estimarea gradului de oboseală la studenţii USMF „Nicolae Testemitanu” 177-180
Eftodii Iulia, Eftodii Sergiu
Factorii antinutritivi şi toxici naturali din produsele alimentare 180-184
Verejan Svetlana
Factorii climatici şi resursele naturale ale Republicii Moldova – oportunităţi pentru ameliorarea sănătăţii cardiovasculare 185-190
Raevschi Mihail, Tintiuc Dumitru, Raevschi Elena
Aspecte ale managementului serviciului balneo-sanatorial în Republica Moldova 190-196
Bagrinovschi Aurelia, Galbur Oleg
Concepte şi aspecte de dezvoltare a serviciului balneo-sanatorial 196-201
Bagrinovschi Aurelia
Calitatea serviciilor medicale spitaliceşti la bolnavii cu hipertensiune arterială în spitalul raional 201-205
Balaneţchi Anatolie
Evoluţia speranţei de viaţă a populaţiei Republicii Moldova în a doua jumătate a secolului XX şi la începutul secolului XXI 205-209
Tintiuc Dumitru, Penina Olga
Diagnosticul de cancer şi reacţiile psihologice a pacienţilor 209-212
Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Gâscă Pavel
Experienţa naţională în elaborarea propunerilor de politici publice 212-219
Eţco Constantin, Buta Galina
Metodologia de elaborare a propunerilor de politici publice: rolul şi analiza cost beneficiu 220-227
Buta Galina
Particularităţile gestionarii timpului în viaţa personală şi profesională 227-232
Eţco Constantin, Cerniţanu Mariana
Aspecte ale organizării serviciilor medicale în instituţiile penitenciare 232-240
Eţco Constantin, Buta Galina, Bâtca Diana
Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate 240-245
Veltman Claudia, Lozan Oleg
Management of changes in public health institutions: reasons, models, resistance to changes 246-249
Reabova Elizaveta, Eţco Constantin
Caracteristica medico-socială a adulţilor cu ciroze hepatice din Republica Moldova 249-254
Solomon L., Spinei Larisa
Particularităţile actuale de organizare şi dezvoltare a sectorului medical privat în Republica Moldova 254-260
Catrinici Larisa
Unele aspecte a managementului sistemic de calitate implementat în instituţie medicală pe exemplul centrului medical „Galaxia” 260-266
Catrinici Larisa
Analiza factorilor favorizanţi ai stresului profesional la locul de muncă şi managenent lui în organizaţie 266-272
Gherboveţchi Ana
Fenomenul migraţiei cadrelor medicale în Republica Moldova 272-281
Galbur Oleg, Jelamschi Nicolae
Resursele umane in sectorul medical privat din Republica Moldova 281-289
Galbur Oleg, Jelamschi Nicolae
Managementul resurselor umane în asistenţa medicală primară la nivel de raion 289-295
Galbur Oleg, Munteanu Vera
Tipologii ale culturii organizaţionale din spitalele municipale 295-301
Globa Nina, Galbur Oleg
Cultura organizaţională – aspect important al managementului instituţiilor medicale 302-309
Globa Nina, Galbur Oleg
Respectarea şi promovarea valorilor ca elemente importante ale culturii organizaţionale din instituiile medicale 309-314
Globa Nina
Experienţa Estoniei privind compensarea costului medicamentelor în cadrul asigurării obligatorii de sănătate 314-319
Eţco Constantin, Damaşcan Ghenadie, Maruseac Maria, Rotaru Doina
Atitudini şi comportamente de utilizare a serviciilor stomatologice 319-322
Gurev Zinaida, Buga Mircea
Evaluarea eficienţei formelor de plată pentru cazurile de lungă durată 323-328
Eţco Constantin, Damaşcan Ghenadie, Rotaru Dorina, Globa Nina
Eficienţa asistenţei medicale de urgenţă în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 329-332
Moroşanu Mihail, Eţco Constantin, Boghea Petru, Cebotariov Oleg
Accesul adolescenţilor şi tinerilor la servicii de sănătate în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate 332-337
Leşco Galina, Damaşcan Ghenadie, Rotaru Dorina
Tendinţe actuale a sistemelor de asigurări medicale în diferite ţări 338-349
Rotaru Dorina
Perceperea rolului resurselor umane în sistemul de sănătate din Republica Moldova (articol de sinteza) 349-355
Daniliuc Vitalie, Cojocaru Svetlana
Asistenţa medicală acordată populaţiei rurale în Republica Moldova 355-359
Ciobanu Natalia
Impactul medico-social al populaţiei vârstnice 359-362
Negară Anatolie, Tintiuc Dumitru, Grejdianu Tudor, Blaja-Lisnic Natalia
Impactul socio-economic al osteoartrozei genunchiului asupra pacienţilor 363-366
Salaru Virginia
Dezvoltarea atitudinii de valorificare a sănătăţii psihice şi sociale a studenţilor Universităţii de Medicină 367-373
Eţco Constantin, Fornea Iuliana
Importanţa studierii sociologiei medicale pentru viitorii medici 374-377
Fornea Iuliana, Daniliuc Natalia
Studii privind rata incidentei violentei in familie in diferite tari 378-381
Vizitiu Diana
Prin evaluarea complexă bazată pe CIF – spre incluziune socială 382-386
Sochircă Ludmila, Luchian Maria, Moscovciuc Ana
Muzeul de istorie a medicinii universitare 387-389
Maistrenco Galina, Iurcovski Vladimir
Programul screening-ului şi monitoring-ului familiilor canceroase în Republica Moldova. Cercetarea rudelor asimptomatice 389-398
Garit-Brega Diana, Spinei Larisa
Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale – o sursă suplimentară de finanţare a activităţii instituţiilor medico-sanitare publice 399-404
Gladei Stela, Sava Valeriu
Unele aspecte medico-sociale ale persoanelor care beneficiază de asistenţa garantată de stat în municipiul Chişinău 404-408
Gurev Zinaida
Impactul programelor de reducere a riscurilor asupra utilizatorilor de droguri injectabile din Republica Moldova 408-410
Gaberi Cristina, Spinei Larisa
Supradozele în mediul consumatorilor de droguri injectabile: aspecte medicale şi sociale 411-417
Iaţco Ala, Gramma Rodica
Reducerea riscului de îmbolnăvire prin efectuarea screening-ului oncologic a proceselor precanceroase şi a cancerului colului uterin în raionul Făleşti 418-421
Ionesie Ion
Fenomenul migraţiei în contextul evolutiv-istoric 422-426
Jucov Artiom, Spinei Larisa
Particularităţile organizării asistenţei medicale urgente populaţiei vîrstnice în condiţiile asigurărilor obligatorii de sănătate 426-431
Mogîldan Liviu
Prestarea serviciilor medicale profilactice la nivelul asistenţei medicale primare în Uniunea Europeană şi în Republica Moldova 431-435
Panico Violeta
Revista literaturii privind aspecte de evaluare a comunicării pentru schimbare comportamentală în controlul tuberculozei 435-448
Plămădeală Svetlana, Soltan Viorel
Eficienţa activităţilor de comunicare pentru schimbare comportamentală cu referire la tuberculoză în penitenciarele din Republica Moldova 448-454
Plămădeală Svetlana, Soltan Viorel
Particularităţi ale comunicării în cadrul relaţiei medic – pacient 454-458
Roşu Gheorghe
Comunicarea în funcţie de profilul profesional şi grupele de vârstă ale medicilor 458-463
Roşu Gheorghe
Abordări conceptuale ale dizabilităţii (Revista literaturii) 463-471
Bivol Vitalie
Analiza formelor de educaţie pentru sănătatea populaţiei urbane 472-476
Marcenco Vladimir
Evaluarea atitudinilor, practicilor şi comportamentului sexual al tinerilor de la instituţiile superioare de învăţămînt din municipiul Chişinău 476-482
Ceban Tatiana, Povar Vladimir
Dezvoltarea personalului ca aspect important al managementului resurselor umane al instituţiilor medicale 482-487
Sirbu Doina
Modalităţi de abordare şi metode de soluţionare a conflictelor aplicate de studenţii medici 487-492
Zaporojan Aculina
Comunicarea eficientă – un factor esenţial al unei activităţi reuşite 493-497
Cara Olga
Evaluarea comparativă a caracteristicilor de bază în angor pectoral la bolnavii vîrstnici 497-501
Ciumac Eugenia
Strategii de motivare în situaţie de criză 502-508
Oţel Diana
Managerii instituţiilor medicale: stiluri de leadership şi eficienţa lor 508-513
Purice Ion
Supravegherea epidemiologică a maladiei HIV/SIDA, tendinţele în perioada anilor 2006-2011 513-518
Cara Olga
Medicalizarea societăţii din perspectiva bioeticii sociale: tendinţe şi probleme 519-524
Ţîrdea Teodor
Configurarea perioadelor esenţiale ale devenirii axiologiei speciale 524-529
Ojovanu Vitalie
Filosofia practică şi alegerea raţională: aspecte axiologice 529-533
Roşca Liudmila
Memoria socială şi informaţia socială– surse fundamentale în strategia de asigurare a securităţii umane:aspecte teoretico-metodologice 533-537
Rotari Alina
Concepţia invaironmentală în spaţiul sănătăţii publice: configuraţii teoretico-metodologice 537-542
Cobzac Diana
Fenomenul „cunoştinţe periculoase” - abordare din perspectiva bioeticii 542-548
Scripnic Elena
Specificul interpretării bioetice în opinia teologului John Breck 548-553
Banari Ion
Conceptul de „sănătate globală” din perspectva fenomenului globalizării 553-557
Eşanu Anatol
Aspecte bioetice şi medico-sociale ale planificării familiale prin aplicarea metodei de sterilizare 558-564
Tintiuc Nadina
Predarea/învăţarea limbii române şi a limbajului medical între tradiţie şi inovaţie (prezentare de manual) 565-568
Mincu Eugenia, Chiriac Argentina, Nastasiu Silvia
Eficienţa metodelor interactive în cadrul orelor de limbă română 568-571
Vîntu Victoria, Mincu Eugenia
Metodologia cercetării în domeniul literaturii 571-573
Vîntu Victoria, Gamanji Tatiana
Formarea competenţei de lectură – imperativ al lecţiilor de limba şi literatura română 574-577
Ţurcan Natalia, Busuioc Aliona
Educaţia interculturală a studenţilor în cadrul învăţământului superior – concepţie şi perspectivă 578-580
Chiriac Argentina
Analiza semantică a lexemelor ce exprimă anxietatea în limbile română şi engleză 580-584
Lopatiuc Alina
Utilizarea formei de învăţare e-learning din perspectiva constructivistă 584-588
Pruteanu Maria, Bîlici Nadejda, Bâlici Marcel
Conexiunea dintre e-learning ca formă de învăţare şi constructivismul social 588-592
Bîlici Nadejda, Pruteanu Maria, Bâlici Marcel
Cunoaşterea metacognitivă şi acţiunile de instruire ale utilizatorului 592-595
Bâlici Marcel, Pruteanu Maria, Bîlici Nadejda
Tehnologiile de informaţie şi comunicare şi formarea competenţelor ontologice 595-599
Bâlici Marcel, Bîlici Nadejda, Pruteanu Maria
Sinonimia frazeologismelor în limbile franceză şi română 599-601
Cuniţchi-Ţurcan Nadejda, Lupu Larisa
Limba franceză versus limba engleză drept limbă de comunicare 601-603
Eşanu-Dumnazev Daniela, Panciuc Liliana, David Ala, Scutelnic Raisa, Volosciuc Veronica
Managementul eficient al comunicării în cadrul orelor de limbă engleză 604-606
Panciuc Liliana, Şimanschi Marcela, Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa, Volosciuc Veronica, Balmuş Tatiana
Lecţia – formă de lucru şi tipurile ei în procesul de predare a unei limbi moderne 606-611
Volosciuc Veronica, Costiuc Natalia, Panciuc Liliana, Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa, Şimanschi Marcela
Dispozitivul interactiv TV5monde în cadrul cursului de limbă franceză 611-614
Scutelnic Raisa, Eşanu-Dumnazev Daniela, Panciuc Liliana, Volosciuc Veronica, David Ala
Secretele mesajelor nonverbale, de la realitate la artă - limbajul corpului 614-617
Şimanschi Marcela, Tumuruc Olga, Balmuş Tatiana, Doronin Natalia
Tehnici de realizare a testelor în limba engleză. Modalitati de predare 617-620
Şimanschi Marcela, Panciuc Liliana, Trincanu Elena, Volosciuc Veronica
Tehnica învăţării eficiente 620-624
Doronin Natalia, Şimanschi Marcela, Tumuruc Olga
Erori gramaticale 624-627
Busuioc Aliona, Ţurcan Natalia