IBN
Close

36Publicaţii

174Descărcări

19728Vizualizări

Şubă Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 8. Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 3

  Sisteme diferențiale pătratice ce au linia de la infinit de multiplicitate maximală
Şubă Alexandru12
1 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici",
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 29 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quadratic differential systems with the line at infinity of maximal multiplicity
Suba Alexandru
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30. 2023. Iași, România. .
Disponibil online 21 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quartic differential systems with a non-degenerate monodromic critical point and multiple line at infinity
Suba Alexandru1 , Vacaraş Olga2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Center problem for cubic differential systems with the line at infinity of multiplicity four
Suba Alexandru12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Carpathian Journal of Mathematics
Vol. 38, / 2022 / ISSN 1584-2851 / ISSNe 1843-4401
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Centers of cubic differential systems with the line at infinity of maximal multiplicity
Suba Alexandru12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Classification of cubic differential systems with a linear center and the line at infinity of maximal multiplicity
Suba Alexandru
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Centers of cubic di®erential systems with two parallel invariant straight lines of total multiplicity three
Suba Alexandru
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Real cubic differential systems with a linear center and multiple line at infinity
Suba Alexandru
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Problem of the center for cubic differential systems with invariant straight lines, including the line at infinity, of total multiplicity five
Suba Alexandru12 , Turuta (Poderioghin) Silvia1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана
2020. Чернiвцi. .
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

  Center problem and classification of cubic differential systems with the line at infinity of multiplicity three and an invariant affine straight line of multiplicity two
Suba Alexandru12 , Turuta (Poderioghin) Silvia1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Classification of cubic differential systems with a monodromic critical point and multiple line at infinity
Suba Alexandru1 , Turuta (Poderioghin) Silvia2
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cutreierând lumea cu invarianţii polinomiali. Membrul corespondent al AȘM Nicolae VULPE la 70 de ani
Şubă Alexandru
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sisteme diferenţiale cubice cu un punct critic monodromic şi o dreaptă invariantă reală de multiplicitatea doi
Pîslaru Alexandru , Şubă Alexandru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Solution of the center-focus problem for a cubic differential system with a real invariant straight line and the line at infinity of multiplicity two
Suba Alexandru1 , Pîslaru Alexandru2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The problem of the center for cubic differential systems with the line at infinity and an affine real invariant straight line of total algebraic multiplicity five
Suba Alexandru , Turuta (Poderioghin) Silvia
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(90) / 2019 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Cubic differential systems with affine real invariant straight lines of total parallel multiplicity six and configurations (3(m),1,1,1)
Puţuntică Vitalie1 , Suba Alexandru2
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quartic differential systems with an invariant straight line of maximal multiplicity
Suba Alexandru , Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Vol. 86, Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The center-focus problem: algebraic solutions and Hypotheses
Popa Mihail , Pricop Victor
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-62-416-9
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Проблемы центра и фокуса: алгебраические решения и гипотезы
Popa Mihail , Pricop Victor
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-62-416-9
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cubic differential systems with a weak focus and an affine real invariant straight line of maximal multiplicity
Suba Alexandru , Turuta (Poderioghin) Silvia
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia 25. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quartic differential systems with an affine real invariant straight line of algebraic multiplicity four
Suba Alexandru , Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia 25. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Quartic differential systems with an affine real invariant straight line of algebraic multiplicity two and three
Şubă Alexandru , Vacaraş Olga
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Sisteme diferenţiale cubice cu focar slab şi cu o dreaptă invariantă reală de multiplicitate algebrică maximală
Şubă Alexandru1 , Turuta (Poderioghin) Silvia2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cubic systems with degenerate infinity and invariant straight lines of total parallel multiplicity five
Suba Alexandru1 , Repeşco Vadim2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(82) / 2016 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Matematica în viața mea
Şubă Alexandru
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cubic differential systems with an invariant straight line of maximal multiplicity
Suba Alexandru , Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series
Vol. 42, Nr. 2 / 2015 / ISSN 1223-6934
Disponibil online 9 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Lyapunov integral of differential systems of non-linear oscillations
Roudenok A.1 , Suba Alexandru2
1 Belarusian State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Algebraic limit cycles in polynomial differential systems with a weak focus
Suba Alexandru1 , Cozma Dumitru2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Cubic differential systems with a straight line of maximal Multiplicity
Suba Alexandru , Vacaraş Olga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Cubic systems with invariant affine straight lines of total parallel multiplicity seven
Suba Alexandru1 , Repeşco Vadim2 , Puţuntică Vitalie2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University
Electronic Journal of Differential Equations
Vol. 2013, / 2013 / ISSN 1072-6691 / ISSNe 1550-6150
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Cubic systems with seven invariant straight lines of configuration (3, 3, 1)
Suba Alexandru1 , Repeşco Vadim2 , Puţuntică Vitalie2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(69) / 2012 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  The cubic differential system with six real invariant straight lines along three directions
Puţuntică Vitalie , Suba Alexandru
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(60) / 2009 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

  Cubic differential systems with six real invariant straight lines along two directions
Puţuntică Vitalie , Şubă Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

  Solution of the problem of the centre for cubic differential system with three invariant straight lines in generic position
Suba Alexandru1 , Cozma Dumitru2
1 Moldova State University,
2 Tiraspol State University
Qualitative Theory of Dynamical Systems
Vol. 6, / 2005 / ISSN 1575-5460 / ISSNe 1662-3592
Disponibil online 13 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

  GL(2,R)-orbits of the polynomial sistems of differential equations
Paşcanu Angela1 , Suba Alexandru2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(46) / 2004 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

  Solution of the center problem for cubic systems with a bundle of three invariant straight lines
Suba Alexandru
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(41) / 2003 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1995 - 1

  Solution of the problem of the centre for a cubic differential system with three invariant straight lines
Cozma Dumitru1 , Suba Alexandru2
1 Tiraspol State University,
2 Moldova State University
Qualitative Theory of Dynamical Systems
Vol. 2, / 2001 / ISSN 1575-5460 / ISSNe 1662-3592
Disponibil online 13 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Partial integrals and the first focal value in the problem of centre
Cozma Dumitru1 , Suba Alexandru2
1 Tiraspol State University,
2 Moldova State University
Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA
Vol. 2, / 1995 / ISSN 1021-9722 / ISSNe 1420-9004
Disponibil online 13 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37