IBN
Close
Puţuntică Vitalie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Metoda Horner și aplicațiile ei
Puţuntică Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Soluționarea numerică a ecuațiilor algebrice cu software Mathematica
Puţuntică Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis of regression in the process of studying the correlation between climatic factors of the weather station Chișinău
Puţuntică Anatolie , Puţuntică Vitalie
Tiraspol State University (TSU)
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Abordări ale problemelor de teoria probabilităţilor în economie
Cojocaru Olga1 , Puţuntică Vitalie2
1 Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Chișinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canonical forms for cubic differential systems with affine real invariant straight lines of total parallel multiplicity six and configurations (2(m); 2(n); 1; 1)
Puţuntică Vitalie
Tiraspol State University (TSU)
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cubic differential systems with affine real invariant straight lines of total parallel multiplicity six and configurations (3(m),1,1,1)
Puţuntică Vitalie1 , Suba Alexandru2
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații de recurență pentru un șir de integrale nedefinite
Puţuntică Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-400. Vizualizări-1529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul problemelor de matematică în formarea competenţelor specifice din medicină
Mardari Nina1 , Puţuntică Vitalie2
1 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Integrability of cubic differential systems with the maximum number of invariant straight lines
Puţuntică Vitalie
Tiraspol State University (TSU)
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cubic systems with seven invariant straight lines of configuration (3, 3, 1)
Suba Alexandru1 , Repeşco Vadim2 , Puţuntică Vitalie2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University (TSU)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(69) / 2012 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

The cubic differential system with six real invariant straight lines along three directions
Puţuntică Vitalie , Suba Alexandru
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(60) / 2009 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Cubic differential systems with six real invariant straight lines along two directions
Puţuntică Vitalie , Şubă Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12