IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Science and education: new approaches and perspectives
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Seria 25, Vol.3
Responsabili de ediție: Antoci D.
Locul publicării: Chişinău
Editura: (CEP UPSC
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 428
ISBN: 978-9975-46-787-2
CZU: 082=00 S 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (31)Tehnică (10)Filologie (47)Chimie (2)Biologie (7)Istorie (1)Geografie (4)Pedagogie (236)Studiul artelor, culturologie (5)Psihologie (76)Sociologie (27)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (3)Economie (1)Arhitectura (1)