IBN
Close
Turuta (Poderioghin) Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2020 - 2

  Problem of the center for cubic differential systems with invariant straight lines, including the line at infinity, of total multiplicity five
Suba Alexandru12 , Turuta (Poderioghin) Silvia1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана
2020. Чернiвцi. .
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Solution of the problem of the center for cubic differential systems with three affine invariant straight lines of total algebraic multiplicity four
Turuta (Poderioghin) Silvia
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 1(92) / 2020 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 5 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Center problem and classification of cubic differential systems with the line at infinity of multiplicity three and an invariant affine straight line of multiplicity two
Suba Alexandru12 , Turuta (Poderioghin) Silvia1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Classification of cubic differential systems with a monodromic critical point and multiple line at infinity
Suba Alexandru1 , Turuta (Poderioghin) Silvia2
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The problem of the center for cubic differential systems with the line at infinity and an affine real invariant straight line of total algebraic multiplicity five
Suba Alexandru , Turuta (Poderioghin) Silvia
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(90) / 2019 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Cubic differential systems with a weak focus and an affine real invariant straight line of maximal multiplicity
Suba Alexandru , Turuta (Poderioghin) Silvia
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia 25. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sisteme diferenţiale cubice cu focar slab şi cu o dreaptă invariantă reală de multiplicitate algebrică maximală
Şubă Alexandru1 , Turuta (Poderioghin) Silvia2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Darboux first integrals of lotka-volterra cubic differential systems with (1:-2)-singularity having invariant straight lines of two directions and total multiplicity six
Turuta (Poderioghin) Silvia
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lotka-Volterra cubic differential systems with (1:-2)-singularity and invariant affine straight lines of two directions of total algebraic multiplicity six
Turuta (Poderioghin) Silvia
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Integrability of lotka-volterra cubic systems with (1: -2)-singularity and six invariant real straight lines of two directions
Turuta (Poderioghin) Silvia
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lotka-Volterra cubic sistems with (1:-2)-Singularity and six invariant straight lines of two directions
Turuta (Poderioghin) Silvia
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11