IBN
Close
Repeşco Vadim
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 3

A qualitative study of the quadratic differential systems with the line at infinity of maximal multiplicity
Repeşco Vadim
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30. 2023. Iași, România. .
Disponibil online 21 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phase portraits of polynomial differential systems of maximum degree 5 with maximal multiplicity of the line at the infinity
Repeşco Vadim
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualitative analysis of polynomial differential systems with the line at infinity of maximal multiplicity: exploring linear, quadratic, cubic, quartic, and quintic cases
Repeşco Vadim12
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

A qualitative study of the quintic differential system with maximal multiplicity of the line at the infinity
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor vizuale de predare a rapoartelor și proporțiilor
Repeşco Vadim
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phase portraits of some polynomial differential systems with maximal multiplicity of the line at the infinity
Repeşco Vadim
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

A qualitative study of the cuartic system with maximal multiplicity of the line at the infinity
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of a cubic differential advertising mo
Cozma Dumitru , Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The multiplicity of the invariant straight line at the infinity for the quintic system
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaționale în predarea cursului universitar „Elemente de teorie calitativă a ecuațiilor diferențiale”
Repeşco Vadim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Formele canonice ale sistemelor diferențiale cuartice cu dreapta de la infinit de multiplicitate maximal
Repeşco Vadim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualitative study of the cuartic system with maximal multiplicity of the line at the infinity
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some algorithms for investigating the multiplicity of the invariant line at the infinity for quartic differential systems
Repeşco Vadim , Josan Diana
Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The canonical form of all cuartic systems with maximal multiplicity of the line at the infinity
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана
2020. Чернiвцi. .
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Classification of cubic systems with invariant straight lines along one direction of total multiplicity at least seven
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cubic systems with seven invariant straight lines along one direction, when some straight lines are complex conjugate
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Canonical forms of cubic differential systems with real invariant straight lines of total multiplicity seven along one direction
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele canonice ale sistemelor diferenţiale cubice ce posedă trei drepte invariante reale în poziţie generică a căror multiplicitate totală este egală cu şase împreună cu dreapta de la infinit
Repeşco Vadim , Paşcan Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrabilitatea Darboux pentru sistemele diferenţiale cubice ce posedă trei drepte invariante reale în poziţie generică a căror multiplicitate totală este egală cu şase împreună cu dreapta de la infinit
Repeşco Vadim
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualitative study of cubic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity seven along one direction
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Canonical forms of cubic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity seven along one direction
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia 25. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Center conditions and phase portraits in a cubic di_erential system with invariant algebraic curves
Cozma Dumitru , Dascalescu Anatolii , Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2017
Ediţia 25. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Cubic systems with degenerate infinity and invariant straight lines of total parallel multiplicity five
Suba Alexandru1 , Repeşco Vadim2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 3(82) / 2016 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Qualitative investigation of cubic systems with six distinct invariant straight lines along two directions
Repeşco Vadim
Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Cubic systems with invariant affine straight lines of total parallel multiplicity seven
Suba Alexandru1 , Repeşco Vadim2 , Puţuntică Vitalie2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University
Electronic Journal of Differential Equations
Vol. 2013, / 2013 / ISSN 1072-6691 / ISSNe 1550-6150
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cubic systems with seven invariant straight lines of configuration (3, 3, 1)
Suba Alexandru1 , Repeşco Vadim2 , Puţuntică Vitalie2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(69) / 2012 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26