Dynamics of a cubic differential advertising mo
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
178 24
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-26 20:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.925 (20)
Differential equations. Integral equations. Other functional equations. Finite differences. Calculus of variations. Functional analysis (172)
SM ISO690:2012
COZMA, Dumitru; REPEŞCO, Vadim. Dynamics of a cubic differential advertising mo. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), pp. 63-73. ISSN 2537-6284.
10.36120/2587-3644.v12i2.63-73
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Dynamics of a cubic differential advertising mo

Dinamica unui model diferential cubic de publicitate

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v12i2.63-73
CZU: 517.925
MSC 2010: 34C05.

Pag. 63-73

Cozma Dumitru, Repeşco Vadim
 
Tiraspol State University (TSU)
 
Disponibil în IBN: 10 februarie 2022


Rezumat

In this paper a cubic differential advertising model with a singular point 0(0.0) is studied. The dynamics of the system is investigated and the global phase portraits are obtained. A small amplitude limit cycle is emitted by the Hopf supercritical bifurcation.

În lucrare este studiat un model diferential cubic de publicitate cu un punct singular 0(0.0) . Se studiaza dinamica sistemului si se obtin portretele globale de faza. Un ciclu limita de amplitudine mica este obtinut la bifurcatia Hopf supercritica.

Cuvinte-cheie
Cubic differential system, advertising model, Hopf bifurcation, phase portrait,

sistem diferențial cubic, model de publicitate, bifurcatie Hopf, portret de faza