IBN
Close
Petrovschi Nina
Cuvinte-cheie (132): pragmatic learning (3), învățare interactivă (2), învăţare prin acţiune (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 8

Aspecte metodice ale învățării pragmatice
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea ca funcţie vitală în procesul de formare/dezvoltare a personalităţii
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația didactică în studiul istoriei
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integralizarea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii în procesul educațional
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă viziune asupra strategiilor didactice
Mihăilă Monica Maria12, Petrovschi Nina3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la învățarea centrată pe elev
Mihăilă Monica Maria1, Petrovschi Nina2
1 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educației postmoderniste în formarea elevului pragmatic
Petrovschi Nina
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoriile cognitiviste în abordarea didacticii moderne
Petrovschi Nina1, Mihăilă Monica Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Învățarea prin descoperire
Mihăilă Monica Maria, Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – factor implicat în crearea condiţiilor pentru o învăţare constructivistă
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gindirii critice ca strategie de formare a competentei de a invata
Petrovschi Nina, Mihăilă Monica Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactivitatea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii
Petrovschi Nina, Mihăilă Monica Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva constructivistă asupra procesului de învățare
Petrovschi Nina, Mihăilă Monica Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Curriculum pentru disciplina opţională „Arta comportamentului moral” (Clasele a V-a – a IX-a)
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională „Etica vieţii de familie” (Clasele a X-a – a XII-a)
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de realizare a educaţiei istorice în postmodernitate
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de realizare a educaţiei istorice în postmodernitate
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea contextualizată în sistemul de formare/dezvoltare a competenţelor scolare
Petrovschi Nina, Boldirescu Sergiu
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic al mediului şcolar ca factor al educaţiei sociale
Iuzu Iuliana1, Petrovschi Nina2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Eficientizarea predării–învăţării prin strategii pragmatice
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34