IBN
Закрыть

58Publicaţii

1843Descărcări

43072Vizualizări

Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei3Curriculumul şcolar2Tehnologii didactice moderne:2Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne 2Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației2Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale1Școala modernă:1Valorile moral-spirituale ale educaţiei. 1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale1Educația: factor primordial în dezvoltarea societății1Calitate în educație - imperativ al societății contemporane1Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice1Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane1Educația în fața noilor provocări1Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități1Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională1Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale1Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții1Educația de calitate în contextul provocărilor societale 1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective1Învățarea școlară în contextul provocărilor societale1
Petrovschi Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 13
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

Abordarea inter/transdisciplinară – context pentru reconfigurarea învăţării
Petrovschi Nina
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexitatea educațională a principiului multiperspectivității în învățarea istoriei
Petrovschi Nina
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de reconfigurare a procesului de învăţare. Ghid metodologic la Aria curriculară Arte
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragmatica - un nou context al învățării istoriei
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Învățarea bazată pe acțiune - context favorabil de producere a cunoașterii
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări de dezvoltare a competențelor sociale la copiii de vârstă preșcolară (5-6 ani)
Petrovschi Nina , Davidescu Liliana Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări pragmatice ale învăţării vizavi de educaţia postmodernistă
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte determinative ale nivelului de dezvoltare socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Davidescu Liliana Maria1 , Petrovschi Nina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile practice ale învăţării istoriei
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări postmoderniste în educaţie
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul familiei în dezvoltarea socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Petrovschi Nina1 , Davidescu Liliana Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-58. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Caracteristicile învățării școlare
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 1 November, 2021. Descarcări-87. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexitatea educațională a principiului integralității
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea contextuală - coordonată a învățării prin acțiune
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 29 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa ca factor determinant în procesul de învăţare
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa teoriilor constructiviste asupra procesului de învăţare
Petrovschi Nina1 , Sbîrciu Călin2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(72) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influiența dezvoltării sociale la preșcolarii de 5-6 ani din perspectivă psihopedagogică
Petrovschi Nina1 , Davidescu Liliana Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi metodologice de modernizare a predării–învăţării istoriei prin intermediul interactivităţii
Mihăilă Monica-Maria12 , Petrovschi Nina3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucuresti
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale procesului de integralizare a cunoștințelor
Petrovschi Nina1 , Sbarciu Călin2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor educaționali în dezvoltarea abilităților sociale la preșolarii de 5-6 ani
Petrovschi Nina1 , Davidescu Liliana Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii ale învățării interactive și implicațiile lor în activitatea didactică
Petrovschi Nina1 , Mihăilă Monica-Maria23
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-79. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile – sistem de referinţă în activitatea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 15 May, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Aspecte metodice ale învățării pragmatice
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea ca funcţie vitală în procesul de formare/dezvoltare a personalităţii
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația didactică în studiul istoriei
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integralizarea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii în procesul educațional
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă viziune asupra strategiilor didactice
Mihăilă Monica-Maria12 , Petrovschi Nina3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-73. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la învățarea centrată pe elev
Mihăilă Monica-Maria1 , Petrovschi Nina2
1 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educației postmoderniste în formarea elevului pragmatic
Petrovschi Nina
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoriile cognitiviste în abordarea didacticii moderne
Petrovschi Nina1 , Mihăilă Monica-Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 October, 2020. Descarcări-102. Vizualizări-1126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Învățarea prin descoperire
Mihăilă Monica-Maria , Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-115. Vizualizări-1129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – factor implicat în crearea condiţiilor pentru o învăţare constructivistă
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gindirii critice ca strategie de formare a competentei de a invata
Petrovschi Nina , Mihăilă Monica-Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactivitatea – o nouă abordare a perspectivelor cunoașterii
Petrovschi Nina , Mihăilă Monica-Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva constructivistă asupra procesului de învățare
Petrovschi Nina , Mihăilă Monica-Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-64. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Curriculum pentru disciplina opţională „Arta comportamentului moral” (Clasele a V-a – a IX-a)
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională „Etica vieţii de familie” (Clasele a X-a – a XII-a)
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de realizare a educaţiei istorice în postmodernitate
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de realizare a educaţiei istorice în postmodernitate
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea contextualizată în sistemul de formare/dezvoltare a competenţelor scolare
Petrovschi Nina , Boldirescu Sergiu
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic al mediului şcolar ca factor al educaţiei sociale
Mogîldea (Iuzu) Iulianna1 , Petrovschi Nina2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-74. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Eficientizarea predării–învăţării prin strategii pragmatice
Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de educare a elevilor în spiritul valorilor morale
Boldirescu Sergiu , Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Abordarea personalităţii elevilor de vîrstă școlară mică în contextual educației sociale
Mogîldea (Iuzu) Iulianna1 , Petrovschi Nina2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia integrală – imperativ al lumii moderne
Petrovschi Nina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia morală ca dimensiune în formarea/ dezvoltarea personalităţii elevului
Boldirescu Sergiu , Petrovschi Nina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-141. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Coordonatele învăţării pragmatice
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul şcolar ca factor al educaţiei sociale în învăţământul primar
Mogîldea (Iuzu) Iulianna1 , Petrovschi Nina2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile valori ale învăţării
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia învăţării pragmatice a istoriei din perspectiva integralităţii
Petrovschi Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 58