IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 25-27 aprilie 2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti Științe ale naturii și exacte
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-71-990-2.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 iunie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (29)Tehnică (4)Chimie (34)Biologie (25)Medicină (1)Farmacie (2)