IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 25-27 aprilie 2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti Științe ale naturii și exacte
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-71-990-2.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2019 74
2019 55
2018 51
2017 34
Disponibil în IBN: 28 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (46)Filologie (38)Biologie (31)Istorie (24)Economie (10)Filosofie (3)Pedagogie (8)Medicină (21)Studiul artelor, culturologie (8)Psihologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (4)Ştiinţe politice (6)Tehnică (12)Ştiinţe agricole (10)Chimie (43)Geologie şi Mineralogie (6)Drept (15)Farmacie (7)