IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti" Ştiinţe ale naturii și exacte,
Chișinău, Moldova, 25-27 aprilie 2018
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Științe ale naturii și exacte
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 131
ISBN: 978-9975-71-990-2.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2019  74
2019  55
2018  62
2018  51
2018  79
2017  94
2017  83
2017  34
2016  79
2016  72
2013  16
2013  46
Disponibil în IBN: 28 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (80)Filologie (164)Biologie (40)Istorie (101)Economie (63)Filosofie (53)Pedagogie (52)Medicină (26)Studiul artelor, culturologie (21)Psihologie (40)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Sociologie (114)Ştiinţe politice (47)Tehnică (19)Ştiinţe agricole (12)Chimie (51)Geologie şi Mineralogie (7)Drept (56)Farmacie (7)Altele (1)Administrare publică (17)Geografie (1)