IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti" Științe ale naturii, exacte și inginerești. Științe juridice și economice,
Chișinău, Moldova, 11-13 aprilie 2019
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Științe ale naturii, exacte și inginerești. Științe juridice și economice
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 144
ISBN: 978-9975-142-91-5.
CZU: 082:378=135.1=111=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2019  74
  2019  55
  2018  62
  2018  51
  2018  79
  2017  94
  2017  83
  2017  34
  2016  79
  2016  72
  2013  7
  2013  16
  2013  46
Disponibil în IBN: 6 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (80)Filologie (164)Biologie (40)Istorie (101)Economie (63)Filosofie (53)Pedagogie (52)Medicină (26)Studiul artelor, culturologie (21)Psihologie (40)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Sociologie (113)Ştiinţe politice (47)Tehnică (19)Ştiinţe agricole (12)Chimie (51)Geologie şi Mineralogie (7)Drept (56)Farmacie (7)Altele (1)Administrare publică (17)Geografie (1)