IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 53

2021 - 9

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

,
State University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ani de Parteneriat Estic: realizări și perspective pentru Azerbaidjan, Belarus și Ucraina

,
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. Tipografia “Fox Trading”. 494-500.
Disponibil online 7 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul Estic Post Vilnius 2013

,
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. Tipografia “Fox Trading”. 477-486.
Disponibil online 7 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere teoretico-aplicative ale „Legii 2%” în Republica Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. Tipografia “Fox Trading”. 30-37.
Disponibil online 7 December, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul Organizației Națiunilor Unite în asigurarea participării societății civile la procesul decizional

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare
2021. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 170-172.
Disponibil online 18 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diplomația multilaterală în condițiile crizei COVID-19

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 12(158) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 January, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul insituțiilor societății civile în perioada pandemiei COVID-19

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Tendințe de dezvoltare politică a statelor în contextul arhitecturii economice ale secolului XX

,
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 351-356.
Disponibil online 15 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some considerations regarding the adoption of the new law on non-commercial organizations in the Republic of Moldova

State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații privind repercusiunile pandemiei Covid-19 asupra zonelor conflictogene

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorul energetic în politica externă a statelor din regiunea Mării Negre

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Evoluţia instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 ani de «parteneriat estic»: cazul Georgiei, Armeniei și al Republicii Moldova

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul instituțiilor societății civile din Republica Moldova în asigurarea protecției sociale a cetăţenilor

Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 232-235.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul conceptual, legal și instituțional al diplomației economice în Republica Moldova: provocări și perspective

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Marca Klubafaceri SRL
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele funcții specifice ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea socioeconomică și culturală  la nivel local

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Afirmarea instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 26 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53