IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 48

2021 - 2

Социально-психологические особенности восприятия своей группы у молодёжи молдаван

Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 668-671.
Disponibil online 24 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intercultural relations and problems of perception of their ethnic group among young people in a society in transition

Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 114-114.
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

The psycho-pedagogical approach in the activity of forming patriotic conciousness in today's young people

,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități ale integrării psihosociale: focus pe condiția adolescenților imigranți moldoveni din Italia

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 323-334.
Disponibil online 21 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Социально-психологические проблемы культурных ценностей в транзитивном обществе

Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологические проблемы трансформации ценностной сферы в транзитивном обществе: теоретический аспект

Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 332-336.
Disponibil online 25 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 134-142.
Disponibil online 2 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы межкультурных отношений в транзитивном обществе: интеграция и преадаптация

Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. Tipogr. „Grafema Libris". 212-217.
Disponibil online 13 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile culturale ale tineretului moldovean: markeri ai erei schimbarii

Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 65-65.
Disponibil online 13 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Культурные ценности молодежи молдаван: маркеры эпохи перемен

Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 281-287.
Disponibil online 4 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Socio-cultural potential of contemporary youth: a psychological approach

,
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes: problems and prospects

Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Socio-psychological determinants of formation the patriotical consciousness

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fațetele asimilării selective în cazul adolescenților imigranți din Italia

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. "Print-Caro" SRL. 155-163.
Disponibil online 24 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The system of values and perception of time in the transitional society: socio-psychological issues and perspectives

,
1 Institute of Cultural Heritage,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Болгарский род Увалиевых в Бессарабии

Думиника Иван, Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 90-92.
Disponibil online 22 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The perception of social and cultural changes among the ethnic groups of the Republic of Moldova during the transition period

Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 98-99.
Disponibil online 10 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variability of the ethnic groups’ perception related to social and cultural changes occurring in the Republic of Moldova

Institute of Cultural Heritage
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. Tipografia "Print Caro". 43-44.
Disponibil online 13 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Восприятие времени этническими группами Республики Молдова: социально-психологический аспект

Кауненко Ирина
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 487-491.
Disponibil online 31 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ethnic identity in immigrant adolescents: continuity vs. discontinuity

,
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48