IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 86

2021 - 6

Replica – element definitoriu al discursului

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 10-12.
Disponibil online 23 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misterul de Est de Lucreţia Bârlădeanu: perspective de lectură

Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre noi și despre destinul limbii române în cei 30 de ani de independență

Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 4(264) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea la elevi a competenţei de apreciere a operei literare

Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenței lingvistice a elevilor prin activități și exerciții creative

Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(265-266) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Receptarea operei lierare prin stimularea gândirii asociative a elevilor

Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectiv, subiectiv și intersubiectiv în interpretarea operelor literare

Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea la elevi a competenței de comunicare literară

Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretarea operei literare din perspectiva mărcilor ei stilistice

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 120-124.
Disponibil online 24 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere filosofico-estetice ale receptării artistice în contextul formării intepretului

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 48-49.
Disponibil online 22 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greșeli lexico-semantice în actul comunicării

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. 69-71.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de literatură: teorii şi controverse

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare

Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul sărbătorilor legate de Învierea Domnului, atestate în sudul Republicii Moldova

,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. 68-68.
Disponibil online 24 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grotescul ca formă a comicului în dramaturgia scriitorilor din Republica Moldova

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. 26-27.
Disponibil online 24 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul didactic – formator de atitudine a elevului faţă de opera literară

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 666-671.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologii didactice ale predării-învățării-evaluării în cadrul educației literar-artistice

1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 86