IBN
Închide
Bugaciuc Mihail Anton
Cuvinte-cheie (11): Yield (2), microorganismele solului - degradarea solului - experienţe de câmp de lungă durată - agricultura durabilă. (1), productive moisture (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Прямой посев озимой пшеницы после кукурузы на зерно на черноземах бельцкой степи
Бугачук Михаил
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Продуктивность сахарной свеклы в зависимости от севооборота
Bugaciuc Mihail
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Микробиологический статус типичного чернозёма в длительных опытах по возделыванию полевых культур
Меренюк Георге1, Корчмару Сергей1, Tănase Adrian1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Diversitatea şi dominanţa agenţilor cauzali ai putregaiului de rădăcină la grâul de toamnă pe diferite fundaluri agrotehnice
Lupaşcu Galina1, Mereniuc Gheorghe1, Boincean Boris2, Bugaciuc Mihail2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние разных технологий культивирования сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве
Корчмару Сергей1, Mereniuc Tatiana1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почвенные микроорганизмы “едят” землю и “сигналят” SOS!
Корчмару Сергей1, Меренюк Георге1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Particularităţi de interacţiune fond agrotehnic x grîu de toamnă x fungi - agenţi ai putregaiului de rădăcină
Lupaşcu Galina1, Mereniuc Gheorghe2, Boincean Boris3, Bugaciuc Mihail3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7