IBN
Închide

22Publicaţii

47Descărcări

6616Vizualizări

Poiras Nadejda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2016 - 1

Control of the root -knot nematode meloi dogyne incognita by ivomec containing anexametabolite of Strepto myces aver mitilis
Toderaş Ion1 , Rusu Ştefan1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Erhan Dumitru1 , Poiras Nadejda1 , Bivol Alexei1 , Sasanelli Nicola2 , Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aктивность роста и антимикробные свойства cтрептомицетов черноземов центральной части Pеспублики Mолдова
Березюк Юлия1 , Бырса М.1 , Пойрас Надежда2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Зоологии АН РМ
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytonematode communities of pepper greenhouse in R.Moldova
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Poiras Nadejda1 , Bivol Alexei3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 State Agrarian University of Moldova
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytoparasitic Nematode fauna of perennial fruit crops in Republic of Moldova
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena12 , Poiras Nadejda1 , Bivol Alexei13 , Chernets A.4
1 Institute of Zoology ASM,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 State Agrarian University of Moldova ,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytosanitary expectation of pepper in greenhouses of R. Moldova and testing some biological agents against phytopathogens and plant parasitic nematodes
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Poiras Nadejda1 , Burtseva Svetlana2 , Byrsa Maxim2 , Bivol Alexei1 , Sasanelli Nicola3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Aphanocladium album isolate mx-95 and quebracho tannins in the sustainable control of verticillium wilt and meloidogyne incognita on eggplant  
Ciccarese A.1 , Poiras Nadejda2 , Gallo Marilita1 , Sasanelli Nicola3 , Toderash Ion2 , Poiras Larisa2
1 University of Bari Aldo Moro,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biopotential for plant stimulation and control phytopathogens, plant parasitic nematodes by exometabolites of streptomycetes isolated from soils of R. Moldova
Poiras Nadejda1 , Burtseva Svetlana2 , Poiras Larisa1 , Byrsa Maxim2 , Sasanelli Nicola3 , Wesemael W.4
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection,
4 Institute for Agricultural and Fisheries Research ILVO
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary analysis of plant parasitic nematodes associated with strawberry and raspberry crops in the Republic of Moldova
Poiras Larisa1 , Chernets A.2 , Bivol Alexei1 , Poiras Nadejda1 , Iurcu-Străistaru Elena3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 Tiraspol State University (TSU)
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Survey of fungal diseases of tomato in greenhouses of R. Moldova and testing of streptomycetes as potential antifungal agents
Burtseva Svetlana1 , Poiras Nadejda2 , Byrsa Maxim1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Sasanelli Nicola3 , Poiras Larisa2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ видового разнообразия сообществ фитонематод озимой пшеницы в некоторых районах Р. Молдовa
Пойрас Лариса1 , Пойрас Надежда1 , Юрку-Страйстару Елена1 , Бивол Алексей1 , Боинчан Борис2
1 Институт Зоологии АН РМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-139-2.
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Bioefficacy of exometablites of streptomycetes and abamectin solutions on the rootknot nematode Meloidogyne Incognita in vitro
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena12 , Burtseva Svetlana3 , Poiras Nadejda45 , Toderash Ion1 , Laquale S.6 , Sasanelli Nicola6
1 Institute of Zoology ASM,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
4 Universiteit Gent,
5 Institute for Agricultural and Fisheries Research ILVO,
6 Institute for Sustainable Plant Protection
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomass productivity of streptomycetes isolated from soils of Republic of Moldova and features of their exometabolites on phytostimulating, antifungal, antibacterial and antinematicidal activities
Burtseva Svetlana1 , Poiras Nadejda2 , Baltsat Cristina1 , Iurcu-Străistaru Elena3 , Poiras Larisa3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Universiteit Gent,
3 Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plant parasitic and free-living nematodes of some orchards (peach, apple) in the Republic of Moldova
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Poiras Nadejda2 , Chernets A.3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Universiteit Gent,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable control methods against root-knot nematodes in greenhouses of Italy and R. Moldova
Sasanelli Nicola1 , Iurcu-Străistaru Elena23 , Bivol Alexei2 , Poiras Nadejda45 , Laquale S.1 , Toderash Ion2 , Poiras Larisa2
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Tiraspol State University (TSU),
4 Universiteit Gent,
5 Institute for Agricultural and Fisheries Research ILVO
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Species diversity of nematode communites of the rapeseed (Brassica napus) and their economic importance in the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena , Bivol Alexei , Poiras Nadejda , Poiras Larisa
Institute of Zoology ASM
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(28) / 2012 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Биологическая активность экзометаболитов стрептомицетов и их влияние на нематод
Пойрас Надежда1 , Бурцева Светлана2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Influience of metabolites of some streptomycetes on the germination of tomato seeds and nematodes of greenhouse
Poiras Nadejda1 , Postolaky О.2 , Baltsat Cristina2 , Poiras Larisa3 , Burtseva Svetlana2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Zoology ASM
Studii si comunicări
Nr. 23 / 2010 / ISSN 1584-3416
Disponibil online 23 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităţilor de fitonematode la cultura sfeclei de zahăr în dependenţă de asolament şi permanentă cultura
Poiras Larisa1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Antofică Andrei1 , Poiras Nadejda1 , Bugaciuc Mihail2 , Boincean Boris2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение всхожести семян томатов и активности инвазионных личинок нематод рода Meloidogyne под влиянием метаболитов стрептомицетов
Пойрас Надежда , Балцат Кристина , Плешка Татьяна
Молдавский Государственный Университет
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фитостимулирующее действие актиномицетов рода Streptomyces из почв Молдовы
Пойрас Надежда1 , Балцат Кристина2 , Бурцева Светлана2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22