IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-26 21:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 3)
  2018  (3 din 3)
  2017  (3 din 3)
  2016  (3 din 3)
  2015  (3 din 3)
  2014  (3 din 3)
  2013  (3 din 3)
  2012  (3 din 3)
  2011  (3 din 3)
  2010  (3 din 3)
  2009  (3 din 3)
  2008  (3 din 3)
  2007  (3 din 3)
  2006  (2 din 3)
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10132462963825450
Volume41199081284
Total10542662045109
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   1009Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 3-4
Experienţa de aderare a României la Uniunea Europeană: general și particular pentru Republica Moldova 7-22
Juc Victor, Popa Dumitru
Tipologii ale securităţii 23-28
Richicinschi Iurie
Conceptul de neutralitate elucidat în elaborările știinţifice ale unor autori din Occident 29-39
Grosu Ruslana
Priorităţi de politică externă a Republicii Moldova în Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră 40-46
Diacon Maria
Глобальные цели развития человечества на пути к устойчивому будущему 47-58
Урсул Аркадий, Урсул Татьяна, Русанду Иoн
Societatea civilă ca actor de modernizare politică în Republica Moldova 59-69
Varzari Pantelimon
Puterea și opoziţia în Republica Moldova: între conflict și colaborare 70-77
Rusandu Ivan
Semnificaţia limbajului politic 78-84
Cujba Vasile
Выборы как критерий демократичности политического режима 85-97
Брага Лилия
Экологическая политика в Придунавье: проблемы и перспективы (На примере еврорегиона «Нижний Дунай») 98-105
Блажко Владимир
Towards modern Russian constitutionalism: reception of institutions or implementation of values? 106-115
Kochetkov Vladimir
Abordări metodologice în elaborarea indicelui integral teritorial de securitate demografică 116-127
Gagauz Olga, Pahomii Irina
Politici culturale și angajarea absolvenţilor (Studiu cu referire la absolvenţii Catedrei Regie a AMTAP) 128-136
Caraman Iurie, Mîndru Valeriu
Dezbateri controverse despre inegalitate 137-148
Spătaru Tatiana
Contemporaneitatea conexiunilor în filosofie 149-154
Pascaru Ana
Condiţia artistului în contextul imperativului artei militante: C. Dobrogeanu-Gherea 155-162
Troianowski Lidia
Tehnofrenia. Etiologie și simptomatologie 163-173
Popoveniuc Bogdan
Evoluţia concepţiilor despre imagine în filosofia modernă şi psihologia secolului XIX 174-185
Perciun Andrei
Noile media - instrument al renovării comunicării parlamentare 186-191
Moraru Victor, Rusu Liliana
О возможной модели социоэкономического человека 192-197
Белогородов Роман
Concesionarea serviciilor publice – formă contractuală a parteneriatului public-privat 198-206
Atamusov Renata
Valorile și valențele culturii 207-211
Babuc Monica
Noţiunea şi categoriile de subiecţi ai violenţei în familie 212-217
Stratulat Valentina
Die entlassung des lehrkörpers an der Technischen Hochschule Berlin aus politischen, fachlichen und „ähnlichen“ gründen in der unmittelbaren nachkriegszeit 218-226
Gotz Vera
Internet: provocări cotiduene 227-230
Pintilii Ionel
Martin Heidegger – personalitatea cea mai reprezentativă a filosofiei existenţei 231-236
Păsat Dumitru
Recenzie: Gheorghe Rusnac, Valeriu Moşneaga. Din agenda de lucru a Ambasadei Republicii Moldova în Italia (2008-2011). Chişinău: F.E.-P „Tipografia Centrală”, 2015. 208 p. 237-237
Juc Victor
Recenzie: Maria Bulgaru, Inga Chistruga. Familia tînără. Aspecte ale adaptării la societatea în schimbare. Chişinău: CEP USM, 2015. 472 p. 238-239
Blajco Vladimir