IBN
Закрыть

110Publicaţii

1871Descărcări

77031Vizualizări

Varzari Pantelimon
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 76. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
Teze/Rezumate în culegeri - 3. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 20
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 24
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 19
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 2

Democrația contemporană: între mit politic și pledoarie politică
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM
Moldoscopie
Nr. 1(98) / 2023 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul intelectual și politico-ideologic privind agresiunea militară rusă în Ucraina
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

2.2. Instituirea principiilor de bună guvernare în Republica Moldova în condiţiile coronavirusului
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Top 10 probleme politice a societăţii în contextul pandemiei de coronavirus de tip nou
Chişinău: Tipografia Centrală, 2022. ISBN 978-5-88554-064-3..
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideea unității europene și rădăcinile ei intelectuale
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(188) / 2022 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea de coaliţie a construcţiilor politice după alegerile parlamentare de legislatura a X-a
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturile dintre stat și cetățean sau de ce avem nevoie de o bună guvernare
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele acţiunii civice: dezvoltarea comunitară. Seria „Inovații sociale”
Moraru Victor , Stepanov Georgeta
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Chişinău, 2022
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Buna guvernare și democrație sau ce determină persistența democrațiilor contemporane
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
State, security and human rights in digital era
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidation of the government system of the state of the Republic of Moldova – the key to success in overcoming the pandemic crisis
Varzari Pantelimon
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-73-5.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea regimului de bună guvernare în Republica Moldova prin prisma depășirii crizei pandemice
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-157-25-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democrația modernă și extinderea experienţei democratice
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-75. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatele politice post-alegeri de guvernare în Republica Moldova: între deziderate și realități
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind dualitatea puterii de stat în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Buna guvernare –piatra de temelie pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
State, security and human rights in condition of information society
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coaliţia de guvernare „Platforma Social-Democrată pentru Moldova” între PSRM și PDM – un aranjament politic asumat
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente privind coalițiile de guvernare după alegerile parlamentare de legislatura a X-a: realități și provocări
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democrația ateniană: democrația „față în față” sau primul exercițiu democratic
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 6 July, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctorul habilitat Vladimir Blajco la 75 de ani
Juc Victor , Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul politic PSRM-Blocul „ACUM” – un acord tradiţional între elite sau o construcţie politică atipică
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea clivajelor sociopolitice în Republica Moldova: retrospective, realități și provocări
Варзарь Пантелимон
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de guvernare al societății din Republica Moldova: între deziderat și realitate
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лилия Брага. Политическая культура в Республике Молдова. Chișinău: ÎS FEP «Tipografi a Centrală», 2020. 336 c.
Варзарь Пантелимон
Институт Юридических, Политических и Социологических Исследований
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Actualitatea dezbaterii ștințifice a fenomenului elitelor
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcțiile politice postelectorale de guvernare și conotațiile lor în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria politică a Republicii Moldova (Note de curs)
Varzari Pantelimon
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
Chişinău, 2019 / ISBN ISBN 978-9975-72-343-5
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura raporturilor dintre elita politică şi birocraţie prin prisma bunei guvernări
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O guvernare eficientă pentru societatea din Republica Moldova sau de ce avem nevoie de o guvernare „bună”
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O guvernare eficientă pentru societatea din Republica Moldova sau de ce avem nevoie de o guvernare „bună”
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european. (Partea II)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-6-6..
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Juc Victor, Ceacîr Irina. Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică
Bucataru Igor1 , Varzari Pantelimon2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții teoretice privind fenomenul democratic în istoria gândirii politice
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Considerente privind evoluţia statului Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-1072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru , Rusnac Gheorghe , Moraru Victor , Cuşnir Valerii , Juc Victor , Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea politică: abordări conceptuale şi de conţinut
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma democratică: unele considerente conceptuale și de conținut
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea birocratică în contextul reformării și eficientizării administrației publice
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea birocratică în contextul modernizării politice a statului Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea elitistă și puterea birocratică prin prisma modernizării politice a statului Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Cornea Sergiu. Organizarea teritorială a puterii locale în Republica Moldova: concept, mecanisme, soluții. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017. 614 p. 35 c.a.
Varzari Pantelimon , Rusandu Ion
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Valorifi carea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Chișinău: F.E.-P. „Tipografi a Centrală”, 2018. 232 p.
Varzari Pantelimon , Rusandu Ion
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind tranziția postcomunistă: repere conceptuale și hermeneutice
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-144-49-0.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Doctrina Eurasiatică și rădăcinile ei intelectuale: tradiții istorice și actualitate
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(76) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrina eurasiatică: tradiţii istorice şi contemporaneitate
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia statului Republica Moldova prin prisma vectorului integraţionist european
Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea politicii de comunicare în contextul reformării administrației publice din Republica Moldova
Varzari Pantelimon1 , Grosu Lucia2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările regimului democratic, sau cine are nevoie de democrație?
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-89. Vizualizări-1256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea politică și tehnocrația in societatea aflată in plină schimbare
Varzari Pantelimon , Sosna Boris
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новое пенсионное законодательство нуждается в существенных изменениях и разъяснениях
Варзарь Пантелимон , Сосна Борис
Институт юридических и политических исследований AHM
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пенсионное законодательство Республики Молдова нуждается в существенных изменениях
Варзарь Пантелимон , Сосна Борис
Институт юридических и политических исследований AHM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 111