IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 09:46
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774510578932507
Volume44462512066
Total112149730810998

Vizualizări   1249Descărcări   6

Conţinutul numărului de revistă

Право третьего тысячелетия методологические аспекты 5-12
Урсул Аркадий
Elocinţa şi argumentarea în viziunea lui Platon 13-19
Guţu Vasile
Schimbările de regim în Europa postcomunistă 20-31
Josanu Iurii, Rusandu Ivan, Juc Victor
Factorul etnonaţional în procesul de democratizare a spaţiului postcomunist (Partea a II-a) 32-37
Varzari Pantelimon, Tăbîrţă Ion
Aspecte ale stabilităţii şi echilibrului sistemelor internaţionale 38-44
Juc Victor
Aspecte ale securităţii naţionale a Republicii Moldova 45-52
Gorincioi Radu, Varzari Vitalie
Probleme ale polarităţii sistemelor internaţionale 53-61
Rusandu Ivan, Juc Victor
Последствия политической культуры Раскола 62-69
Земба Татиана
Factorii sociali-economici ai minimizării anomiei – delicvenţei juvenile 70-73
Timuş Andrei
Энергобезопасность Беларуси как базовое условие реализации целей ее социально - экономического развития 74-82
Hurs Mihail
Abordarea teoretico – metodologică a societăţii civile în plan sociologic 83-91
Sali Nicolae
Rolul factorului economic în formarea şi manifestarea naţiunii şi naţionalismului 92-103
Bodean Nicolae
Consideraţii filosofice pentru o noema a imaginii fotografice 104-110
Perciun Andrei
Conceptul şi particularităţile fundamentale ale statului de drept în societatea contemporană 111-115
Turbatu Laurenţiu
Reglementarea politico-juridică a activităţii minorităţilor etnice în practicile internaţionale şi naţionale 116-119
Chitoroga Oxana
Eficienţa investiţiei în capitalul uman 120-126
Plugaru Lilia
Экономические процессы приднестровского региона: Как выходити из тупика? 127-129
Cavruc Dmitrii
Influenţe de acţiune psihologică la nivelul subconştient al consumatorilor 130-136
Cogălniceanu Natalia
Masă rotundă „Migraţia de muncă în noile hotare europene” 137-140
Gagauz Olga
Sisteme politice tranzitorii şi asigurarea coeziunii sociale 141-142
Varzari Pantelimon