IBN
Закрыть
Ursul Arcadie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3

2016 - 1

Глобальные цели развития человечества на пути к устойчивому будущему
Урсул Аркадий1 , Урсул Татьяна2 , Русанду Иoн3
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского,
3 Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Глобализация и устойчивое развитие_политический аспект
Урсул Аркадий1 , Жук Виктор2 , Русанду Иoн2
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобальные процессы и образование
Урсул Аркадий1 , Русанду Иoн2
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт юридических и политических исследований AHM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-1602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Dezvoltarea durabilă inovaţională în învăţământul sec. XXI
Ursul Arcadie , Rusandu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(53) / 2011 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea socionaturală din perspectiva intelectului global şi a învăţămîntului noosferic
Ţîrdea Teodor , Ursul Arcadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобальное управление переходом к устойчивому развитию: социально-политический ракурс
Урсул Аркадий1 , Урсул Татьяна1 , Цырдя Теодор2
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Moldoscopie
Nr. 4(55) / 2011 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция моделей глобального образования: на пути в ноосферное будущее
Урсул Аркадий , Русанду Иoн
Академия наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(157) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Устойчивое инновационное развитие
Урсул Аркадий , Русанду Иoн
Институт европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(152) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Сюрприз «Темной материи»: новая картина мироздания
Урсул Аркадий
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(147) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Право третьего тысячелетия методологические аспекты
Урсул Аркадий
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(145) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Право третьего тысячелетия: методологические аспекты
Урсул Аркадий
Институт европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(144) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11