IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1953
Fondatori
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 13:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)64
  2019  (3 din 3)80
  2018  (3 din 3)70
  2017  (3 din 3)79
  2016  (3 din 3)83
  2015  (3 din 3)85
  2014  (3 din 3)73
  2013  (3 din 3)70
  2012  (3 din 3)64
  2011  (3 din 3)90
  2010  (3 din 3)76
  2009  (3 din 3)65
  2008  (3 din 3)65
  2007  (3 din 3)62
  2006  (2 din 3)51
imagine

pISSN: 1957-2294
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Review of Philosophy, Sociology and Political Sciences
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice reprezintă ediţia periodică a Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Obiectivul principal al acestei publicații științifice este de a contribui la cercetarea proceselor politice, sociale și demografice traversate de Republica Moldova în contextul aspiraţiilor de integrare europeană. Prin publicațiile inserate, Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și în relație cu cercetători consacrați din centrele științifice europene.

Potenţialii autori din ţară şi din străinătate pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii) în domeniul filosofiei, sociologiei, demografiei, ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale şi administraţiei publice, care ar reflecta noile procese din viaţa socioeconomică şi culturală a ţării, cele de integrare europeană a Republicii Moldova şi, de asemenea, experiența acumulată de țările membre ale Uniunii Europene în vederea aplicării rezultatelor acestor cercetări în cazul Republicii Moldova.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10774528718948507
Volume44463182066
Total112149918911014

Vizualizări   1089Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

L’interet national – facteur determinant des priorites strategiques de la Republique de Moldova 7-26

CZU: [323+327](478)

Juc Victor, Dodu-Savca Carolina
Geneza şi instituţionalizarea PR-ului politic 27-43

CZU: 316.77:32(091)

Peru-Balan Aurelia
Consideraţii teoretice privind conceptul de alianţă politico-militară 44-54

CZU: 32+355.02

Albu Natalia
Republic of Moldova in US foreign policy: Public diplomacy 55-67

CZU: 327(478)

Roşca Alla
Repere principale ale teoriilor neoelitiste privind guvernarea societăţii 68-78

CZU: 321.7+316.344.42

Varzari Pantelimon
Dimensiunile axiologice şi politice ale societăţii civile: definiţii, realităţi şi tendinţe 79-89

CZU: 323.2(478)

Rusandu Ivan, Rusu Rodica
Bazele teoretico-metodologice ale cercetarii organismului militar al statului 90-99

CZU: 32+355.02

Manolache Constantin
Етноидентификационные процессы в Республике Молдова: теоретические и практические аспекты 100-109

CZU: [323.2+39](478)

Кауненко Ирина, Гашпер Лучия
Электронное правительство как инструмент интерактивно-коммуникативного взаимодействия органов государственной власти с общественностью 110-118

CZU: 351/354:004

Романенко Евгений
Raţionalizarea modelului dezvoltării economice trebuie să asigure creşterea nivelului de trai 119-123

CZU: 338.1+330.59

Timuş Andrei
Nivelul de trai al populaţiei: percepţii şi statistici 124-131

CZU: 316.344.23+330.59

Mîndru Valeriu
Perfecţionarea sistemului educaţional: factor important al evoluţiei stratificării sociale 132-136

CZU: 316.343+37.013

Mocanu Angela
Preocupări epistemice privind cadrul societăţii bazate pe cunoaştere 137-145

CZU: 16:316.323

Pascaru Ana
Procesul civiliaţiei şi economia socială. Necesitatea unei schimbări culturale 146-160

CZU: 316.334.2+330.1

Popoveniuc Bogdan
Mecanismele de funcţionare a mass-mediei: teorii şi efecte 161-176

CZU: 070:316.77+32

Moraru Victor, Tacu Mariana
Transformările structural - sistemice din arealul islamic: studiu istoriografic 177-193

CZU: 327.54(5)

Grosu Ruslana
Activitiatea actorilor relaţiilor internaţionale în domeniul mediatic 194-207

CZU: 327:070

Beregoi Natalia
Динамика численности и структуры населения мун. Кишинэу 208-216

CZU: 314.8(478-25)

Кивачук Анна
Limba universală: elementul fundamental în dialogul civilizaţiilor 217-227

CZU: 327

Pintilii Ionel
Mobilitatea academică a studenţilor din Republica Moldova 228-241

CZU: 378.1(478)

Grigoraş Ecaterina
Социально-эпистемологический контекст философской рефлексии: предпосылки и принципы исследования 242-251

CZU: 13

Мякчило Степан