IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(496) pentru cuvîntul-cheie "family"
Rodzinne implikacje zachowań agresywnych adolescentów
Szmagaj Karolina, Bartoszewski Jakub
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți
Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-111. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii
Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-79. Vizualizări-1341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naționalitatea și apartenența etnică – dreptul la identitate al persoanei fizice
Ţaranu Ludmila
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului suicidal în corelație cu funcționalitatea familiei
Corcevoi Maria
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalități în distribuția sarcinilor familiale și de îngrijire a copilului în Republica Moldova
Mutruc Aura
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ролевая адекватность супругов и её взаимосвязь с эмоциональными отношениями в супружеской паре
Tolstaia Svetlana
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor socio-familiali în manifestarea comportamentului deviant la adolescenți
Tarnovschi Ana1, Tuni Corneliu2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singurătatea ca fenomen socio-psihologic la adolescenții în conflict cu legea
Savca Lucia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor copilului
Cenușa Arina, Caracuian Victoria
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-39. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация психолого-педагогического сопровождения семьи с одаренным ребенком
Lizunova Galina, Lizunova Taisia
Горно-Алтайский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului în drepturile patrimoniale
Jitaru Irina
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parental authority in the family
Djafarova Sabina
Baku Slavic University
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process
Andrasciuc Vasilica1, Chirică Galina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-146. Vizualizări-1237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Children without parental care in Ukraine: consequences of full-scale war
Sliusar Liudmila
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul III. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-22-2.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale
Tabita Mihai
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul de consiliere și formare adresat părinților „Școala părinților eficienți și ompetenți”/ PCFȘPEC
Ceban Veronica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale consilierii familiei pentru autoeficiență în situații de dificultate
Pereu Tatiana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în postmodernitate
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 496