Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
83 8
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-11 07:31
SM ISO690:2012
TABITA, Mihai. Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale. In: Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.: Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor, Ed. 19, 11 mai 2022, Chişinău. Chișinău: Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2022, Vol.20, Partea 1, pp. 120-124. ISBN 978-9975-46-636-3. ISSN 1857-0267.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1, 2022
Conferința "Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice."
19, Chişinău, Moldova, 11 mai 2022

Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale


Pag. 120-124

Tabita Mihai
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2023


Rezumat

The article presents the role of educational partnerships in the context of societal challenges, but also the ways in which teachers can collaborate effectively to achieve the connection between school-community and family. The author researches the importance of school involvement in educational partnerships, aiming at training the student on all levels of his development, thus helping him to integrate into the society which is constantly changing.

Articolul prezintă rolul parteneriatelor educaționale în contextul provocărilor societale, dar și modalitățile prin care cadrele didactice pot să colaboreze eficient pentru a realiza legătura dintre școală, comunitate și familie. Autorul cercetează importanța implicării școlii în parteneriatele educaționale, având ca scop formarea elevului pe toate palierele dezvoltării sale, ajutându-l astfel să se integreze în societatea care este într-o continuă schimbare.

Cuvinte-cheie
educational partnerships, school, family, community, teachers, societal challenges,

parteneriate educaționale, şcoală, familie, comunitate, cadre didactice, provocări societale