IBN
Закрыть
Corcevoi Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 32.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

Strategii de consiliere parentală pentru dezvoltarea armonioasă a copilului
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

Condițiile de bază ale relației de încredere și respect în mediul didactic
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea de familie: construirea relațiilor durabile prin ascultare reflexivă și comunicare nonviolentă
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea părinților în procesul de disciplinare eficientă a copiilor
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Consilierea parentală ca factor de armonizare a relațiilor copii-părinți
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de control emoțional în susținerea copiilor cu traume relaționale
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Burnout-ul parental și strategii pentru prevenirea epuizării
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul emoțiilor din perspectiva psihologi
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Anxietatea ca factor determinant al insuccesului școlar
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul conjugal ca simptom al sindromului disfuncțional familial
Spînu Lilia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihologică ca factor de armonizare a relațiilor partenerilor de cuplu
Scorpan Victoria , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul optimizării relației de cuplu prin asumarea rolurilor maritale
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului suicidal în corelație cu funcționalitatea familiei
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională dezvoltată la copii prin educaţie şi exerciţii
Racu Olga , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-104. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de optimizare a calității vieții psihologice ale persoanelor vârstnice
Rotaru Lilia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor cognitiv-comportamentale în ameliorarea agresivității la copii din familii vulnerabile
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de consiliere psiho-educațională spre atenuarea conflictelor maritale
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de intervenție în cazul distorsiunii structurii de rol familial
Breabăn Corina , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплекс заниженной самооценки как шаг на пути к саморазвитию
Павлов Анастасия , Корчевой Мария
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Considerations regarding the role of emotional intelligence on the development of the adolescent personality
Corcevoi Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea riscului de abandon al copiilor prin îmbunătățirea competențelor parentale ale mamei
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducing the risk of abandonment of children by improving the mother's parental skills
Corcevoi Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul intervenției paradoxale în terapia de familie
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Influența duratei căsniciei asupra percepției relației maritale a soților
Бричяг Силвия , Корчевой Мария
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul conflictelor conjugale în primii ani de viață familială
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul pe care îl joacă simptomul în echilibrarea sistemului familial
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 17 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora
Briceag Silvia , Cazacu Daniela , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnoza şi intervenţia structurală în cazul familiilor temporar dezintegrate
Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tipului de familie asupra percepției ariilor vieții de familie
Briceag Silvia1 , Corcevoi Maria12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-143. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migratia economica. Studiu de caz
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea adaptabilității și satisfacției familiale prin terapie experiențială (cazul familiilor cu copii cu dizabilități)
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Migraţia economică şi impactul ei asupra calităţii vieţii de familie
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-93. Vizualizări-1310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Migrația economică și impactul ei asupra calității vieții de familie
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația economică și impactul ei asupra calității vieții de familie
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul familiei în tranziție: strategii psihologice de menținere a sitemului familial
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Comunicarea virtuală vizavi comunicare reală în familia marcata de migraţia economică
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea sistemului familial marcat de migraţia economică
Briceag Silvia , Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37