IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(425) pentru cuvîntul-cheie "family"
Rodzinne implikacje zachowań agresywnych adolescentów
Szmagaj Karolina, Bartoszewski Jakub
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți
Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii
Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-1119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naționalitatea și apartenența etnică – dreptul la identitate al persoanei fizice
Ţaranu Ludmila
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului suicidal în corelație cu funcționalitatea familiei
Corcevoi Maria
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale
Tabita Mihai
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalități în distribuția sarcinilor familiale și de îngrijire a copilului în Republica Moldova
Mutruc Aura
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ролевая адекватность супругов и её взаимосвязь с эмоциональными отношениями в супружеской паре
Tolstaia Svetlana
Молдавский Государственный Университет
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor socio-familiali în manifestarea comportamentului deviant la adolescenți
Tarnovschi Ana1, Tuni Corneliu2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singurătatea ca fenomen socio-psihologic la adolescenții în conflict cu legea
Savca Lucia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor copilului
Cenușa Arina, Caracuian Victoria
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация психолого-педагогического сопровождения семьи с одаренным ребенком
Lizunova Galina, Lizunova Taisia
Горно-Алтайский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul superior al copilului în drepturile patrimoniale
Jitaru Irina
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parental authority in the family
Djafarova Sabina
Baku Slavic University
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea la vârsta preşcolară şi valențele familiei în acest process
Andrasciuc Birtok Vasilica1, Chirică Galina2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-128. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul de consiliere și formare adresat părinților „Școala părinților eficienți și ompetenți”/ PCFȘPEC
Ceban Veronica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale consilierii familiei pentru autoeficiență în situații de dificultate
Pereu Tatiana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în postmodernitate
Vinnicenco Elena
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii
Munteanu Tamara
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 425