IBN
Закрыть
Munteanu Tamara
Cuvinte-cheie (109): metode (5), familie (5), reading (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18

2022 - 3

Elemente de construcție a comunicării în treapta primară
Munteanu Tamara
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția facultății Pedagogie оn cei 30 de ani de evacuare
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode complementare de evaluare la limba și literatura română în clasele primare
Munteanu Tamara
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aportul basmului in cultivarea calităților morale la elevii mici
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale citirii și scrierii în clasa I
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-128. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de comunicare scrisă la elevii mici
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.5. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități psihofiziologice ale școlarului mic din perspectiva achiziției citit-scrisului
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea lecturii în clasele primare
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Învăţarea la distanţă pe timp de criză pandemică
Munteanu Tamara , Chihai Vera
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-197. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprehensiunea textelor literare în treapta primară
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metodelor interactive asupra competenței de comunicare la elevii mici
Munteanu Tamara , Bandalac Angela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia formării atitudinilor morale
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

 Tehnologii de pedagogizare a părinților
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de educație morală
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea în clasele primare
Munteanu Tamara , Botea Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Caracterul multidimensional al educației morale
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul moral şi exigenţele educaţiei în familie
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-97. Vizualizări-1519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul agenților educaționali în familia contemporană
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-249-6.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-73. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor morale a copiilor
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța valorică a familiei în lumea contemporană
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Educaţia copiilor în medii nonviolente
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-52. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația morală într-o lume în tranziție
Munteanu Tamara , Nour Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de dezvoltare a competenței de comunicare la elevii de vîrstă școlară mica
Nour Alexandra , Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Formarea atitudinilor către activitatea de pregătire iniţială profesională a studenţilor facultăţii de pedagogie
Panico Vasile , Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta contextului socio-cultural al familiei asupra educației morale a copilului
Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-99. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul şi principiile educaţiei pentru schimbare şi dezvoltare a elevilor în cadrul procesului de învăţământ
Panico Vasile , Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28