IBN
Закрыть

46Publicaţii

1959Descărcări

27928Vizualizări

Vinnicenco Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 8

Aspecte psihopedagogice de formare a atitudinii pozitive față de mediu la elevii de vârstă școlară mica
Panainte Tatiana , Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativității elevilor de vârstă școlară mică prin elemente de limbaj plastic
Turuta Tatiana , Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de implementare a elementelor de limbaj plastic în cadrul activităților artistico-plastice la preșcolari
Vinnicenco Elena , Fonari Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaționarea și comunicarea pedagogică în învățământul primar
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activităților artistico-plastice în dezvoltarea creativității copilului de vârstă preșcolar
Vinnicenco Elena , Ursu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolurile și competențele profesorului constructivist
Vinnicenco Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul elementelor de limbaj plastic la vârsta preșcolară
Vinnicenco Elena1 , Grigoraș Ana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IET ”Andrieș”, s. Lăpușna
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul tehnicilor picturale moderne în cadrul orelor de educație plastică în ciclul primar
Vinnicenco Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Aspecte praxiologice ale dezvoltării creativității preșcolarului prin joc
Vinnicenco Elena , Talpă Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-59. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării creativității artistice la elevii din clasa a II-a prin aplicații practice
Vinnicenco Elena1 , Starciuc Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Sărata Nouă, r. Făleşti
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței profesionale a cadrului didactic
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova, Aspecte teoretico-praxiologice ale incluziunii în educația timpurie
Vinnicenco Elena1 , Malcoci Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IET „Albinuța” , s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul metodelor de educație și autoeducație la vârsta școlară mică
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii interactive de educație morală a elevilor de vârsta școlară mica
Vinnicenco Elena1 , Crețu Dorina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Învățarea prin cooperare la vârsta preșcolară
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația în postmodernitate
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul și problematica pedagogiei contemporane
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere contextuale ale teoriilor învățării
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2. 2020. Bacău. .
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-103. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea creativității artistice la elevii de vârstă școlară mica
Vinnicenco Elena , Talpă Victoria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-133. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice centrate pe elev
Vinnicenco Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-92. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46