IBN
Закрыть
Tabita Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 3

Adaptarea parteneriatelor educaționale la noile abordări și provocări societale
Tabita Mihai
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 11 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale
Tabita Mihai
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța creativității în parteneriatele educaționale în contextul provocărilor societale
Tabita Mihai
Gimnaziul Niculești
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3