IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "lexicon"
Contrastive diachronic study on Romanian language
Gîfu Daniela12
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 University of Craiova
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-3-1.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situation de la production ecrite en contexte universitaire

Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками

Haimovici Liudmila, Assuirova Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Ambiguity of Idiom Categorization

Pascari Olga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching by principles

Burea-Titica Svetlana
Tiraspol State University (TSU)
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea de specialitate în cadrul facultății de drept – dimensiuni europene

Verdeş Maria-Rocselana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuția lui Dimitrie Cantemir la formarea terminologiei medicale românești

Chiriac Argentina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generation of the Romanian Cyrillic lexicon for the period 1967 – 1989

Ciubotaru Constantin1, Demidova Valentina1, Bumbu Tudor12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RoDia project of a regional and historical corpus for Romanian

Mărănduc Cătălina12, Malahov Ludmila3, Perez Cenel-Augusto1, Colesnicov Alexandru3
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sept-Searching Engine and Processing Tool (Query Domain Specific Language)

Filip Adrian, Doga Vadim, Poleacov Tatiana, Cavcaliuc Nina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing a derivatives generator
Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(52) / 2010 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedural Method in Derivative Lexicon Completion

Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situation de production écrite en contexte universitaire

Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia entopică: procedee şi mijloace lexicale de creare a numelor topice
Eremia Anatol
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexical-Phraseological Categorization of Idiomas in Lexicology

Pascari Olga
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile laturii lexico-semantice la elevii din clasa întâia

Ponomari Dorina1, Corghencea Nina2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English Influences over the Romanian Language
Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Spiru Haret University, Bucharest
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-1163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stilistic al argoului în româna actuală
Jianu Maria-Magdalena
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-1261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoteurs des traductions en langue roumaine dans la première moitié du XIXe siècle
Costandache Ana-Elena
Université "Dunarea de Jos" de Galati
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limba franceză, cea mai germanică dintre limbile romanice ?

Porumb Tatiana
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42