IBN
Закрыть
Chiriac Argentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 5

Abordarea creativă a predării și învățării limbii române ca limbă străină
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori afective ale discursului specializat (discurs știiințific)
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina , Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza critică a aspectelor managementului educațioNAL
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective empirice și comunicative în discursul public medical
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de predare a limbii române în grupele de mediciniști străini
Driga Ina , Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Affective values of specialized discourse (scientific discourse)
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina , Driga Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor comunicative prin prisma discursului public medical
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina , Ionici Galina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empirical and communicative perspectives in medical public discourse
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți lexicale, gramaticale și terminologice întâmpinate în procesul de predare/învățare a limbii române ca limbă străină pentru studenții mediciniști
Trebeş-Roșca Tatiana , Chiriac Argentina , Ionichi Galina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological aspects of teaching the romanian language in groups of foreign medical students
Driga Ina , Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-165-26-6.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente nonverbale și paraverbale în procesul contextului educational
Driga Ina , Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Contribuția lui Dimitrie Cantemir la formarea terminologiei medicale românești
Chiriac Argentina , Ciubotaru Galina , Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-77. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICT elements used in didactic discourse
Chiriac Argentina , Ciubotaru Galina , Driga Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological references of the development of communication competencies in Romanian as a foreign language for medical students through values
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Trebeş-Roșca Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Ciubotaru Galina , Driga Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Dimitrie Cantemir's contribution to the formation of romanian medical terminology
Chiriac Argentina , Ciubotaru Galina , Driga Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of teaching romanian for specific purposes (refering to medical language for students from the dentistry faculty)
Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana , Lopatiuc Alina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interactive methods of teaching romanian as a foreign language through intercultural aspect
Chiriac Argentina , Lopatiuc Alina , Driga Ina , Ciubotaru Galina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titlurile interogative - o invitaţie spre lectura textului
Driga Ina12 , Chiriac Argentina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The importance of multimedia in teaching/learning the specialized languages
Vîntu Victoria , Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana , Busuioc Aliona
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2019
Ediția 15, Vol.2. 2019. București, România. ISSN 2066 - 026X.
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularities of training teachers in higher education from an intercultural perspective
Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Metodologia instruirii interactive
Vîntu Victoria , Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Testemiţanu -  savant cu renume mondial în domeniul medicinei și promotor al limbii române
Philippe Manuel Haig Dikran , Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana , Muhammad Namarneh Yara
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prenume de origine arabă și turcă atestate în structura formulei denominative tradiționale
Trebeş-Roșca Tatiana1 , Chiriac Argentina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul emoţional din frazeologismele limbii române
Lopatiuc Alina , Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Specificul predării limbajelor de specialitate  (cu referire la limbajul medical)
Chiriac Argentina , Trebeş-Roșca Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-1266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Comunicarea didactică versus formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice
Guţu Vladimir , Chiriac Argentina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Elaborarea discursului didactic în baza arhetipurilor conceptuale europene
Bâlici Marcel , Bîlici Nadejda , Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de elaborare a strategiilor de formare a competenţelor plurilingvistice
Chiriac Argentina , Bâlici Marcel , Bîlici Nadejda
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медицинская терминология и международный лексикон
Минку Е. , Кирияк А.
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Educaţia interculturală a studenţilor în cadrul învăţământului superior – concepţie şi perspectivă
Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea/învăţarea limbii române şi a limbajului medical între tradiţie şi inovaţie (prezentare de manual)
Mincu Eugenia , Chiriac Argentina , Nastasiu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Cultura - variabila centrală în paradigma educaţională
Guţu Vladimir , Chiriac Argentina
Universitatea de Stat din Moldova
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Proiectarea cross-curriculumului educaţiei interculturale
Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

In memoriam Grigore Vieru „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”
Mincu Eugenia , Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Competenţele interculturale: Definire şi particularităţi
Chiriac Argentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Curriculumul din perspectiva diversităţii culturale
Chiriac Argentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul intercultural: orientări, principii, resurse
Chiriac Argentina , Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Tehnici de lucru în insuşirea limbii române la alolingvi
Chiriac Argentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39