IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Galben I.
Locul publicării: Chişinău, 2019
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 498
ISBN: 978-9975-3471-4-3
CZU: 082:37.0=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (6)Economie (42)Pedagogie (235)Psihologie (636)Sociologie (631)Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (62)Filosofie (5)Drept (26)Medicină (30)Arhitectura (2)Altele (3)Istorie (3)Studiul artelor, culturologie (18)Ştiinţe agricole (1)Administrare publică (7)Biologie (1)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)