IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane", Ediția a IX-a
Chişinău, Moldova, 6-7 decembrie 2018
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția a IX-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Rusnac S., Haraz S., Zmuncila L.
Locul publicării: Chişinău, 2018
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-3277-5-6.
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 3 octombrie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (53)Psihologie (184)Sociologie (140)Ştiinţe fizico-matematice (2)Filologie (2)Economie (9)Drept (5)Medicină (6)Studiul artelor, culturologie (6)Ştiinţe politice (2)Altele (2)Istorie (1)