IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane",
Chișinău, Moldova, 11-12 decembrie 2015
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediția a VI-a / vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Rusnac S., Ştefîrţa A.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2015
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 17 iunie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (36)Psihologie (136)Sociologie (104)Ştiinţe fizico-matematice (1)Filologie (1)Economie (8)Drept (3)Medicină (3)Studiul artelor, culturologie (4)Ştiinţe politice (1)Altele (2)Istorie (1)