IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "lexicon"
Contrastive diachronic study on Romanian language
Gîfu Daniela12
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 University of Craiova
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-3-1.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situation de la production ecrite en contexte universitaire
Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками
Haimovici Liudmila, Assuirova Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Ambiguity of Idiom Categorization
Pascari Olga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching by principles
Burea-Titica Svetlana
Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea de specialitate în cadrul facultății de drept – dimensiuni europene
Verdeş Maria-Rocselana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The semantic and etymological analysis of the lexical-semantic field of intellectual traits
Negru Cristina
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 16 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția lui Dimitrie Cantemir la formarea terminologiei medicale românești
Chiriac Argentina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generation of the Romanian Cyrillic lexicon for the period 1967 – 1989
Ciubotaru Constantin1, Demidova Valentina1, Bumbu Tudor12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoDia project of a regional and historical corpus for Romanian
Mărănduc Cătălina12, Malahov Ludmila3, Perez Cenel-Augusto1, Colesnicov Alexandru3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sept-Searching Engine and Processing Tool (Query Domain Specific Language)
Filip Adrian, Doga Vadim, Poleacov Tatiana, Cavcaliuc Nina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing a derivatives generator
Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(52) / 2010 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedural Method in Derivative Lexicon Completion
Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia examinată din perspectiva câmpului conceptual
Cosovan Olga
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situation de production écrite en contexte universitaire
Gishti Eglantina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia entopică: procedee şi mijloace lexicale de creare a numelor topice
Eremia Anatol
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lexical-Phraseological Categorization of Idiomas in Lexicology
Pascari Olga
Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile laturii lexico-semantice la elevii din clasa întâia
Ponomari Dorina1, Corghencea Nina2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English Influences over the Romanian Language
Buzea (Ionescu) Oana Roxana
Spiru Haret University, Bucharest
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-1362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stilistic al argoului în româna actuală
Jianu Maria-Magdalena
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-1376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47