IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "lexicon"
Contrastive diachronic study on Romanian language
Gîfu Daniela12
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 University of Craiova
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-3-1.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности восприятия общеупотребительной лексики современными школьниками

Haimovici Liudmila, Assuirova Larisa
Московский городской педагогический университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Ambiguity of Idiom Categorization

Pascari Olga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teaching by principles

Burea-Titica Svetlana
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generation of the Romanian Cyrillic lexicon for the period 1967 – 1989

Ciubotaru Constantin1, Demidova Valentina1, Bumbu Tudor12
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RoDia project of a regional and historical corpus for Romanian

Mărănduc Cătălina12, Malahov Ludmila3, Perez Cenel-Augusto1, Colesnicov Alexandru3
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti“ al Academiei Române,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sept-Searching Engine and Processing Tool (Query Domain Specific Language)

Filip Adrian, Doga Vadim, Poleacov Tatiana, Cavcaliuc Nina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing a derivatives generator
Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(52) / 2010 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedural Method in Derivative Lexicon Completion

Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia entopică: procedee şi mijloace lexicale de creare a numelor topice
Eremia Anatol
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English Influences over the Romanian Language
Buzea(Ionescu) OanaRoxana
Spiru Haret University, Bucharest
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul stilistic al argoului în româna actuală
Jianu Maria-Magdalena
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoteurs des traductions en langue roumaine dans la première moitié du XIXe siècle
Costandache Ana-Elena
Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Intertext
Nr. 3-4(24) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa

Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lexie* și lexicografie** ale discursului diplomatic

Manoli Ion
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţi lexico-semantice ale limbajului muzical in italiană

Cazacu Lidia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”

Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17