IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii", 1
Chişinău, Moldova, 12 martie 2016
Cuvinte-cheie (252): teaching (2), origin (2), values (2)
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Locul publicării: Chişinău
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 343
ISBN: 978-9975-71-790-8
CZU: 37.016.046:81’276.6(082)=135.1=111=112.2 N 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (229)Pedagogie (114)Sociologie (6)Tehnică (1)Istorie (1)Studiul artelor, culturologie (8)Ştiinţe fizico-matematice (4)Economie (4)Drept (1)Filosofie (2)Medicină (1)Ştiinţe politice (1)