IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția a 2-a
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Responsabili de ediție: Duca M., Potîng T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 397
ISBN: 978-9975-3178-9-4
CZU: 574+551.583(082)=135.1=111=161.1 B 53
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Tehnică (2)Ştiinţe agricole (26)Chimie (14)Biologie (73)Economie (20)Geografie (74)Pedagogie (3)Medicină (3)Psihologie (1)Sociologie (8)Ştiinţe politice (3)Istorie (1)