IBN
Închide
Potîng Tatiana
Cuvinte-cheie (65): authoritative voice (1), demitization (1), ritual (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Rolul antropologilor britanici în studiul tabuului
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Worlds in transition: infant feeling and representation
Potîng Tatiana
Institute of Romanian Philology Bogdan Petriceicu-Hasdeu
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 21 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Credinţe şi superstiţii negative asociate stării „de dar”
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva narativă intradiegetică în romanul Adela de Garabet Ibrăileanu
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rituri și credințe negative în accepția etnologilor francezi (Emile Durkheim, Arnold van Gennep)
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Prohibiţii asociate ritualului funerar
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Valența interdicțiilor in sistemul de credințe populare romanești de la inceputul secolului al XX-lea
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Bursele regale pentru studenții UnAȘM
Potîng Tatiana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența UnAȘM: formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de învățământ superior (lmd)
Potîng Tatiana, Port Angela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rectorul academician versus academicianul rector. Acad. Maria Duca la 60 de ani
Potîng Tatiana, Port Angela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Obiceiul ca act de comunicare interculturală
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Cunoaşterea sinelui prin extrospecţia alterităţii în Maitreyi
Potîng Tatiana
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza din Basarabia si modelul critic francez
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
La Francopolyphonie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Modernitatea discursului în romanul lui Mateiu Caragiale
Potîng Tatiana
Metaliteratură
Nr. 3-4(16) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Metamorfozele romanului românesc modern
Potîng Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanul românesc interbelic: modernizarea strategiilor narative
Potîng Tatiana
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Polifonia eului în proza Hortensiei Papadat-Bengescu
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 12 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Real şi imaginar în proza lui M. Blecher
Potîng Tatiana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 11 / 2005 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 2

Perspectiva narativă în romanul interbelic
Potîng Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 9 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia jocurilor în Jocurile Daniei de Anton Holban
Potîng Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 10 / 2004 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20